Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Komplexné zabezpečenie novoročného ohňostroja s profesionálnym odpalom dňa 1.1.2019

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 76261368

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Komplexné zabezpečenie novoročného ohňostroja s profesionálnym odpalom dňa 1.1.2019 - Oznámenie o výsledku - uspel
2018\11\21
21.11.2018
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Komplexné zabezpečenie novoročného ohňos Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2018\11\21
21.11.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Komplexné zabezpečenie novoročného ohňostroja s profesionálnym odpalom dňa 1.1.2019 - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\11\06
06.11.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Komplexné zabezpečenie novoročného ohňostroja s profesionálnym odpalom dňa 1.1.2019 - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\11\06
06.11.2018
17.10.2021 18:40:11