Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Komplexná starostlivosť, zabezpečenie funkčnosti a bezpečnej prevádzky výťahov pre bytové domy v majetku mesta Žilina a v správe spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. vrátane súčinnosti pri technickej inšpekcii výťahov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 77107792

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Komplexná starostlivosť, zabezpečenie funkčnosti a bezpečnej prevádzky výťahov pre bytové domy v majetku mesta Žilina a v správe spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. vrátane súčinnosti pri technickej inšpekcii výťahov Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\15
15.10.2019
 Príloha 2 - Zmluva o dielo Príloha
2019\10\02
02.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Komplexná starostlivosť, zabezpečenie funkčnosti a bezpečnej prevádzky výťahov pre bytové domy v majetku mesta Žilina a v správe spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. vrátane súčinnosti pri technickej inšpekcii výťahov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\02
02.10.2019
 Príloha - Zoznam výťahov Príloha
2019\10\02
02.10.2019
22.10.2021 12:53:14