Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Zriadenie elektrickej prípojky karanténneho zariadenia na Kvačalovej ulici v Žiline

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 78092535 | Kód: 010206/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Zriadenie elektrickej prípojky karanténneho zariadenia na Kvačalovej ulici v Žiline - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\06\08
08.06.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Zriadenie elektrickej prípojky karanténneho zariadenia na Kvačalovej ulici v Žiline - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\06\08
08.06.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Zriadenie elektrickej prípojky karanténneho zariadenia na Kvačalovej ulici v Žiline - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\06\08
08.06.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 010206/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\06\08
08.06.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 010206/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\02
02.06.2020
 Príloha č. 1_Výkaz,Výmer Príloha
2020\06\02
02.06.2020
17.10.2021 19:02:40