Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Implementácie Projektu: „Cyklomagistrála – Terchovská dolina“, z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 80724215

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Report - Emaily - Implementácie Projektu: „Cyklomagistrála Report - Emaily
2021\07\21
21.07.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Implementácie Projektu: „Cyklomagistrála Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\07\21
21.07.2021
 Príloha - Zmluvné podmienky Príloha
2021\07\21
21.07.2021
22.10.2021 11:32:06