Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 83061183

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckého posudku - Stanov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\10
10.11.2020
22.10.2021 12:44:13