Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Spracovanie prezentačnej webovej stránky a mobilnej aplikácie pre mesto Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 84950613

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa podľa § 24 Ostatné dokumenty
2020\11\03
03.11.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Spracovanie prezentačnej webovej stránky Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\10\27
27.10.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Spracovanie prezentačnej webovej stránky a mobilnej aplikácie pre mesto Žilina - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\10\27
27.10.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Spracovanie prezentačnej webovej stránky Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\27
27.10.2020
 Vysvetlenie č.1 Vysvetlenie
2020\10\16
16.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Spracovanie prezentačnej webovej stránky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\16
16.10.2020
 Príloha - ZMLUVA Príloha
22.10.2021 11:55:38