Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Automatizovaný systém právnych informácií

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 92211330

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2020\11\06
06.11.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Automatizovaný systém právnych informácií - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\03\26
26.03.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Automatizovaný systém právnych informácií - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\03\18
18.03.2020
 Príloha č.1 - predmet zákazky Príloha
2020\03\18
18.03.2020
18.10.2021 09:57:16