Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Oprava unimobuniek Komunitného centra

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 92688317 | Kód: 061202/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 061202/2018 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2018\12\14
14.12.2018
 Príloha č. 1 - 061202/2018 Príloha
2018\12\06
06.12.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 061202/2018 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\12\06
06.12.2018
18.10.2021 11:51:37