Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 92928221

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľno Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\04\08
08.04.2019
 Príloha - GP 9/2019 Príloha
2019\04\02
02.04.2019
 Príloha - GP 8/2019 Príloha
2019\04\02
02.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľno Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\02
02.04.2019
18.10.2021 12:00:33