Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia budovy mestskej polície Žilina- náter fasády

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 94251452

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia budovy mestskej polície Ži Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\08\25
25.08.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia budovy mestskej polície Ži Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\08\25
25.08.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia budovy mestskej polície Ži Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\08\25
25.08.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia budovy mestskej polície Ži Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\08\25
25.08.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Rekonštrukcia budovy mestskej polície Ži Oznámenie o výsledku - uspel
2021\08\25
25.08.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Rekonštrukcia budovy mestskej polície Ži Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\08\25
25.08.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - Rekonštrukcia budovy mestskej polície Ži Žiadosť o vysvetlenie
2021\08\24
24.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Rekonštrukcia budovy mestskej polície Ži Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\10
10.08.2021
 Príloha č.3 VV _2 Príloha
2021\08\10
10.08.2021
 Príloha č.3 VV _1 Príloha
2021\08\10
10.08.2021
 Príloha č.2 Návrh ZoD Príloha
2021\08\10
10.08.2021
 Príloha č.1 Farebnosť fasády Príloha
2021\08\10
10.08.2021
22.10.2021 12:32:54