Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Osadenie mechanických otočných závor a stĺpika

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 95841828 | Kód: 17805/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 17805/2018 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\10\19
19.10.2018
 Príloha č. 2 Návrh otočnej závory Príloha
2018\10\19
19.10.2018
 Príloha č. 1 Lokality pre umiestnenie Príloha
2018\10\19
19.10.2018
17.10.2021 17:37:19