Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

„Vybudovanie nákladnej rampy pre MŠ V Trnovom“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 97953552 | Kód: 17508/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva o dielo Príloha
2018\10\16
16.10.2018
22.10.2021 12:19:01