Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 99553928 | Kód: 012407/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení postupu Ostatné dokumenty
2020\09\14
14.09.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\08\18
18.08.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 012407/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\08\18
18.08.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 012407/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\07\24
24.07.2020
 Príloha č. 3_Návrh ZoD Príloha
2020\07\24
24.07.2020
 Príloha č. 2_VV Príloha
2020\07\24
24.07.2020
 Príloha č. 1_PD Príloha
2020\07\24
24.07.2020
26.10.2021 14:46:19