Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
22869-WYP Obnova priestorov a fasád Kasárenskej budovy v Pevnosti Komárno
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
27.05.2022
09:00
Mesto Komárno
NZ 1022 Tvorba audiovizuálneho obsahu
Zákazka s nízkou hodnotou
27.05.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
33_22 Poliklinika Bytča – odstránenie havarijného stavu fasády objektu
Zákazka s nízkou hodnotou
27.05.2022
10:00
Žilinský samosprávny kraj
„LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka – stavebné úpravy a modernizácia 1.NP bloku C“
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
27.05.2022
11:00
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
7/2022/PT Audit kybernetickej bezpečnosti
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.05.2022
09:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
25365 - WYP Detské inkluzívne ihrisko RODINKA
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
30.05.2022
10:00
Mesto Banská Bystrica
ID: 57089920 Chodník pre peších medzi ul. M.R.Štefanika a ul.Moyzesovou, Zvolen, ul. Študentská
Zákazka s nízkou hodnotou
30.05.2022
10:00
Mesto Zvolen
26907 „Stavebné úpravy budovy Internátu A2 – opakovaná“
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
31.05.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
005/ZNH/v DODÁVKA SIEŤOVEJ ETHERNETOVEJ KABELÁŽE S MONTÁŽOU PRE EYOF BB 2022
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
31.05.2022
09:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
1271/2022 Modernizácia interiéru MTF STU Trnava – PRIESTOR COWORKING
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
31.05.2022
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oprava miestnych komunikácií v obci Kysucký Lieskovec
Zákazka s nízkou hodnotou
31.05.2022
10:00
Obec Kysucký Lieskovec
007/NLZ2022 EYOF 2022_Tlačiarenské služby
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
31.05.2022
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
Predľženie verejného vodovodu Kysucký Lieskovec
Zákazka s nízkou hodnotou
31.05.2022
10:00
Obec Kysucký Lieskovec
18186-WYP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov - stavba
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
31.05.2022
10:00
Stredná priemyselná škola strojnícka
Dodávka kancelárskych potrieb
Zákazka s nízkou hodnotou
31.05.2022
10:00
Mesto Žilina
006/ZNH/v EYOF 2022_ Koberce, kúpa s inštaláciou a deinštaláciou
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
31.05.2022
13:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
18055-MST Obstaranie výstrojných súčastí – košele pre príslušníkov finančnej správy
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
31.05.2022
23:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
26907 „Stavebné úpravy budovy Internátu A1 – opakovaná II“
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
01.06.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
26662-WYP Zberný dvor Topoľníky - stavebné práce
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
01.06.2022
10:00
Obec Topoľníky
001/NLZ/2022 Rekonštrukcia krematória, Kremnička 60, Banská Bystrica – Dodávka kremačnej technológie s príslušenstvom, vrátane jej inštalácie a uvedenia do prevádzky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
01.06.2022
10:00
Záhradnícke a rekreačné služby
Zobrazených: 1 - 20 / 75 Stránky:  1 2 3 4
26.05.2022 17:25:11