Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
AOS-300/24-35/2021 Výmena dažďových zvodov strechy na Internátoch B1 a B2
Zákazka s nízkou hodnotou
18.05.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-34/2021 Zabezpečenie priestorov skladov
Zákazka s nízkou hodnotou
18.05.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
14645-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – IKT
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.05.2021
09:00
Mesto Banská Bystrica
04/2021 Rôzne potraviny pre CSS Žarec, opakovanie zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou
18.05.2021
10:00
Centrum sociálnych služieb Žarec
Riadenie a správa centrálneho registratúrneho strediska
Zákazka s nízkou hodnotou
18.05.2021
13:00
Mesto Žilina
007/NLZ/2020 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Didaktické pomôcky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
19.05.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
AOS-300/24-40/2021 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU "Čerstvé slepačie vajcia trieda „A“ hmotnostná skupina „M“, slovenského pôvodu z nosníc na podstielke."
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20/2021/VO Lôžka
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2021
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
AOS-300/24-37/2021 Interiérová plastová stena
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
14653-WYP ROZŠÍRENIE VODOVODNEJ SIETE V MESTE LIPANY
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.05.2021
10:00
Mesto Lipany
011005/2021 Zber, zhodnotenie a likvidácia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu a triedených zložiek komunálneho odpadu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
21.05.2021
09:00
Mesto Žilina
AOS-300/24-41/2021 Úprava priestorov VZK500 - Vzduchotechnika
Zákazka s nízkou hodnotou
24.05.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17337-MSS Komplexné poistenie pre Mesto Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
24.05.2021
09:30
Mesto Žilina
AOS-300/24-42/2021 Úprava priestorov VZK500 - rozvody vody, kanalizácie a pary
Zákazka s nízkou hodnotou
24.05.2021
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
26122-WYP Centrum sociálnych služieb Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.05.2021
10:00
Mesto Sliač
I/8-VO-1-11/2021 Antitrombotiká s účinnou látkou altepláza
Zákazka s nízkou hodnotou
25.05.2021
08:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
AOS-300/24-44/2021 Úprava priestorov VZK500 - stavebné riešenie
Zákazka s nízkou hodnotou
25.05.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
25439-WYP Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich verejnej osobnej dopravy v Banskej Bystrici-2021
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.05.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
1/2021/VO/po Zber komunálneho odpadu v meste Šamorín
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
25.05.2021
10:00
Mesto Šamorín
2021_NLZ_01 Materiálno–technické vybavenie učební ZŠ Obrancov mieru 884/23, Detva
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
25.05.2021
10:00
Mesto Detva
Zobrazených: 1 - 20 / 48 Stránky:  1 2 3
18.05.2021 01:35:39