Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
6/2020 Výmena okien a schodiskového presklenia vrátane stavebných úprav v areáli Liptovskej nemocnice s poliklinikou Liptovský Mikuláš
Zákazka s nízkou hodnotou
06.03.2020
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
1/ME/Zemianska Olča Stavebný dozor pre projekt stavby Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry , Zdravotné stredisko - Zemianska Olča
Zákazka s nízkou hodnotou
06.03.2020
10:00
Obec Zemianska Olča
2019/S 241-590918 Dodávka kotlov v rámci dotačného programu
06.03.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
34475-WYP Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR, s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.03.2020
10:00
GOHR, s.r.o.
10171-WYS „Tlačiarenské a knihárske služby pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej súčasti”
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.03.2020
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
9896-WYT Dodávka malej triediacej linky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.03.2020
10:00
Mesto Nová Dubnica
9225-WYP KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY – III. ETAPA-1.časť
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.03.2020
10:00
Obec Lužianky
1733 - WYP Cyklochodník kataster Stará Turá
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.03.2020
10:00
Mesto Stará Turá
AOS-300/23-38/2020 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - osobné automobily
Zákazka s nízkou hodnotou
11.03.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20/21 Realizácia cirkulačného priameho chladenia pre laboratórne priestory
Zákazka s nízkou hodnotou
11.03.2020
13:00
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
9897-WYP Hala na úpravu zmesového komunálneho odpadu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.03.2020
10:00
Mesto Nová Dubnica
3653-WYP Vodovod Jelšovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.03.2020
10:00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10176-WYP Rekonštrukcia strechy objektu na Námestí SNP 35/48 vo Zvolene ( stará budova)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.03.2020
09:00
Mesto Zvolen
9865-WYP Rekonštrukcia Plaveckého bazéna v objekte Krytá plaváreň Levice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.03.2020
09:00
Správa športových zariadení Levice
5644-WYP Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.03.2020
10:00
Obec Kameničná
9541-MSS Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu v meste Spišská Nová Ves
13.03.2020
10:00
Mesto Spišská Nová Ves
9632-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
18.03.2020
09:00
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
9912 - WYP Obnova, rekonštrukcia a modernizácia VZT a MaR na FTF VŠMU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
19.03.2020
10:00
Vysoká škola múzických umení
26155-WYP Zlepšenie tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií materskej školy..
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.03.2020
09:00
Obec Rozhanovce
9633-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
24.03.2020
09:00
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
Zobrazených: 21 - 40 / 55 Stránky:  1 2 3
28.02.2020 22:05:36