Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
ZTCA-6-2019 Elektricky polohovateľné lôžka
Zákazka s nízkou hodnotou
31.05.2019
14:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
1/ME/Kráľová pri Senci „Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci – stavba”
Zákazka s nízkou hodnotou
03.06.2019
09:00
Obec Kráľová pri Senci
10423-WYP Výmena fasádnych parapetov na budove Strojníckej fakulty
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.06.2019
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
E 3 - PHZ Vytvorenie dispečersko-clearingového systému pre potreby Integrovanej dopravy Žilinského kraja, s.r.o.
Prieskum trhu
03.06.2019
09:00
Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.
11973-MST Dodávka elektriny pre rok 2020
05.06.2019
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
5353 - MSS Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi na území mesta Banská Bystrica
06.06.2019
10:00
Mesto Banská Bystrica
Vyvážací príves s hydraulickou rukou - Jozef Cimprich
Interný postup
06.06.2019
10:00
Jozef Cimprich
13103-WYP Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Dvory nad Žitavou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.06.2019
10:00
Obec Dvory nad Žitavou
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: Materská škola Zástranie- zateplenie budovy
Zákazka s nízkou hodnotou
07.06.2019
09:00
Mesto Žilina
11972-MSS Upratovanie objektov a časti vonkajších priestorov na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave
07.06.2019
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
13450-WYT RTG pre príručnú batožinu, detektor výbušnín, zariadenie pre kontrolu tekutín, gélov, pást a aerosolov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.06.2019
09:00
Letisko Piešťany, a.s.
SHMU 02/2019 Zabezpečenie rozšíreného prístrojového vybavenia
10.06.2019
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
SHMU 01/2019 Vybudovanie platformy pre zber a distribúciu dát z meracích staníc
10.06.2019
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
11971-MSS Upratovanie lietadiel na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave
10.06.2019
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
13215-WYP Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2,450 - 2,957 v k.ú. obce Radôstka č.2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.06.2019
09:00
Obec Radôstka
11965 - MST „Základné potraviny pre Mesto Kolárovo "
11.06.2019
09:00
Mesto Kolárovo
Vybudovanie nákladnej rampy pre MŠ v Trnovom (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
11.06.2019
09:00
Mesto Žilina
13329-WYP Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd II
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.06.2019
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
13158-WYP Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.06.2019
10:00
Mesto Tvrdošín
13328-WYP Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd II
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.06.2019
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
Zobrazených: 21 - 40 / 59 Stránky:  1 2 3
27.05.2019 05:25:11