Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
AOS-300/23-115/2020 „Sanácia splaškového kanalizačného potrubia bezvýkopovou technológiou v areáli AOS“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.10.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
0497 Gymnázium Bytča – stavebné úpravy – zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy telocvične – II. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
08.10.2020
09:00
Žilinský samosprávny kraj
32874-WYP Sabinov – 24b.j nájomný bytový dom B1 – ul. Mlynská
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.10.2020
09:00
Mesto Sabinov
28508-WYP Košická Polianka - vodovod.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.10.2020
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31144-WYP Fintice - kanalizácia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.10.2020
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
32561-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Regionálne združenie miest a obcí TEKOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
13.10.2020
09:00
Regionálne združenie miest a obcí TEKOV
32548-MSS Zabezpečenie meraní a posudkov pre SEA n.o.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
13.10.2020
10:00
Slovenská ekologická agentúra n.o.
33046-WYP Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 3. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.10.2020
10:00
Mesto Čadca
32682-WYS Vypracovanie programu starostlivosti o hlavátku podunajskú
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.10.2020
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
59/ME/2020 "Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
16.10.2020
09:00
Obec Veľké Úľany
AOS-300/23-113/2020 Autobus na diaľkovú prepravu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
19.10.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
33026-MST Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2021
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
19.10.2020
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
33027-MST Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2021
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
19.10.2020
09:30
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
7/ME/2020 „Okružná križovatka na Veľkoblahovskej ceste a Czibókovej ulici Dunajskej Strede“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.10.2020
09:00
Mesto Dunajská Streda
33008-MST Informatizácia MHD v Žiline
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
23.10.2020
09:00
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
33018-MSS Komunálne služby v meste Myjava
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
23.10.2020
10:00
Mesto Myjava
PVS_03_2020_LE Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
26.10.2020
10:00
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
10.11.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
10.11.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
12.11.2020
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
Zobrazených: 41 - 60 / 62 Stránky:  1 2 3 4
25.09.2020 13:12:24