Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
12977 - WYP „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.06.2019
09:00
Obec Zemianska Olča
13034-WYP Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Žarnovica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.06.2019
15:00
Mesto Žarnovica
MŽP/NL - 02/2019 Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (5)
17.06.2019
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13089-MST TEP implantáty
17.06.2019
12:00
Nemocnica Poprad, a. s.
2019/S 094-226626 Vybavenie dielne – autoservis
19.06.2019
10:00
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
13160-WYP KÚ FS Bratislava – rekonštrukcia budovy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.06.2019
09:30
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
13273-WYP Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.06.2019
10:00
Obec Kameničná
Pestovná činnosť v rokoch 2019-2022 - Nákup sadeníc
Interný postup
26.06.2019
10:00
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci
Pestovná činnosť v rokoch 2019-2022 - Pestovné práce
Interný postup
26.06.2019
10:00
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci
Pestovná činnosť v rokoch 2019-2022 - Nákup chemických prostriedkov
Interný postup
26.06.2019
10:00
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci
13189-MSS Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen
28.06.2019
09:00
Mesto Zvolen
13193 - MST „Vybudovanie odborných učební - Mestská časť Bratislava–Vrakuňa“
28.06.2019
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
14952-WYP Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Stavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.06.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
14949-WYT Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Kotolňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.06.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
18409-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.07.2019
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
NLZ/2018-KZ-katalyzátory Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
06.08.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
NLZ/2018-Q-Miešadlo Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž
06.08.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
NLZ/2018-Q-odpad. mat. Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž
06.08.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
NLZ/2018-KZ-LAB Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž
06.08.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
Zobrazených: 41 - 59 / 59 Stránky:  1 2 3
27.05.2019 06:19:25