Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž
03.04.2020
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž
03.04.2020
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
31.03.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
15363-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.03.2020
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž
31.03.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
34475-WYP Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR, s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.03.2020
10:00
GOHR, s.r.o.
25041-MSP Zabezpečenie priaznivého stavu vybraných druhov živočíchov technickými úpravami v interiéroch podzemných priestorov chráneného územia
28.02.2020
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
2019/S 241-590918 Dodávka kotlov v rámci dotačného programu
28.02.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
4155-MST Nákup IKT
27.02.2020
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
32352 - MST Rovnošaty pre zamestnancov ŠOP SR
20.02.2020
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
1876-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie obcí Košice - okolie
18.02.2020
09:00
Regionálne združenie obcí Košice - okolie
32/ME/2019 „Nadstavba materskej školy Kráľová pri Senci“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.02.2020
09:00
Obec Kráľová pri Senci
2911-WYP Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rúbanisko II/39 – stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.02.2020
10:00
Mesto Lučenec
35948-WYP Vybudovanie náučného chodníka a zatrubnenia priekopy, Náučný chodník
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.02.2020
10:00
Obec Oravská Lesná
35140-WYP Zberný dvor separovaného odpadu – Balog nad Ipľom (2)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.02.2020
10:00
Obec Balog nad Ipľom
2330-WYP Prístavba materskej školy v Obci Široké (2020)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.02.2020
10:00
Obec Široké
3653-WYP Vodovod Jelšovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.02.2020
10:00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
ZO_NZ_11_2019 Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
12.02.2020
10:00
MP Profit PB, s.r.o.
26155-WYP Zlepšenie tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií materskej školy..
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.02.2020
09:00
Obec Rozhanovce
3562-MSP STU FCHPT - Obnova a modernizácia – Stará budova
12.02.2020
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Zobrazených: 1 - 20 / 47 Stránky:  1 2 3
27.01.2020 21:00:45