Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž
31.10.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž
31.10.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
30.10.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž
30.10.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
29/ME/2019 „Potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb“
25.09.2019
14:00
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
23184-MSS Sanácia svahových deformácií na vybraných lokalitách Slovenska (2)
20.09.2019
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
28/ME/2019 „Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu“
19.09.2019
09:00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23182-MSS Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia
17.09.2019
10:00
Mesto Žilina
18182-MSS Audit účtovnej jednotky
17.09.2019
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
26/ME/2019 „Vybudovanie odborných učební - Mestská časť Bratislava–Vrakuňa“
16.09.2019
14:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
GR/015240/2019 Propagačné predmety
16.09.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
15363-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.09.2019
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
23145-WYP Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR, s.r.o..
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.09.2019
10:00
GOHR, s.r.o.
20190801 Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava IV. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.09.2019
10:00
Obec Vígľaš
22472-MSS Ostatné systémy ZVJS - SW
11.09.2019
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22844 - MSS Filmová produkcia
11.09.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
GR/015247/2019 Komplexné zabezpečenie a realizácia marketingových kampaní vrátane správy sociálnych sietí
11.09.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
23109-WYP Rekonštrukcia chodníkov a oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Žiline
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.09.2019
10:00
Mesto Žilina
23/ME/2019 „Mestský úrad Leopoldov“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.09.2019
09:00
Mesto Leopoldov
23093-WYP REKONŠTRUKCIA BALKÓNOV A ZATEPLENIE OBJEKTU PAVILÓNU „C“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.09.2019
09:00
Domov jesene života
Zobrazených: 1 - 20 / 46 Stránky:  1 2 3
23.08.2019 06:52:17