Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
32352 - MST Rovnošaty pre zamestnancov ŠOP SR
20.02.2020
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž
03.02.2020
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž
03.02.2020
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
31.01.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž
31.01.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
15363-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.12.2019
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
25041-MSP Zabezpečenie priaznivého stavu vybraných druhov živočíchov technickými úpravami v interiéroch podzemných priestorov chráneného územia
30.12.2019
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
25164-WYP Viacúčelový výbehový objekt pre veľké šelmy, ZOO Bojnice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.12.2019
10:00
Národná zoologická záhrada Bojnice
25165-WYP Chovný a izolačný priestor pre veľké šelmy s oplotením a príslušenstvom ZOO Bojnice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.12.2019
10:00
Národná zoologická záhrada Bojnice
14249-WYT Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Kotolňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
16.12.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
007/NLZ/2019 Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta BANSKÁ BYSTRICA
16.12.2019
10:00
Mesto Banská Bystrica
26155-WYP Zlepšenie tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií materskej školy..
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.12.2019
09:00
Obec Rozhanovce
33166-WYP Komunitné centrum obce Santovka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.12.2019
09:00
Obec Santovka
33473-MST Dodávka energií pre Nemocnicu Poprad a.s,,
10.12.2019
12:00
Nemocnica Poprad, a. s.
006/NLZ/2019 Poskytovanie služieb letnej a zimnej údržby chodníkov Mesta Banská Bystrica
10.12.2019
10:00
Mesto Banská Bystrica
MB/2019 Skladovacia hala
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.12.2019
10:00
Školský poľnohospodársky podnik, n. o.
33358-WYP Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.12.2019
09:00
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
34/ME/2019 „Potraviny pre Školský internát, Medická 2, Košice“
04.12.2019
09:00
Školský internát Medická 2, Košice
27876-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Školský a laboratórny nábytok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.12.2019
09:00
Mesto Banská Bystrica
ZTCA-20-2019 Prístroj na rázovú vlnu fyziatricko rehabilitačné oddelenie
Zákazka s nízkou hodnotou
29.11.2019
10:30
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Zobrazených: 1 - 20 / 56 Stránky:  1 2 3
19.11.2019 14:05:39