Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
15363-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.09.2019
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
14249-WYT Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Kotolňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.09.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
VS 10/2019 Ostatné systémy ZVJS
26.08.2019
09:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
21/ME/2019 HUSK Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku klopúce na dvere UNESCO
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.08.2019
09:00
Obec Iža
18182-MSS Audit účtovnej jednotky
20.08.2019
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
16732-WYP PCÚ Komárno - rekonštrukcia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.08.2019
09:30
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
011121/2019 Systém na komplexné poskytovanie environmentálnych informácií pre potreby identifikácie prírodných a poloprírodných oblastí v kontexte tvorby dokumentov ÚSES na miestnej úrovni
19.08.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
16860 - MST Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
14.08.2019
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
17060-MSS Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu z obce Dunajská Lužná
12.08.2019
10:00
Obec Dunajská Lužná
13215-WYP Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2,450 - 2,957 v k.ú. obce Radôstka č.2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.08.2019
09:00
Obec Radôstka
2019_02 Obstaranie záhradných kompostérov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.08.2019
10:00
Mikroregión Hlinické Pohronie
I/2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: „Prestavba očného a krčného pavilónu III. Etapa (3 NP + suterén)" v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši.
Zákazka s nízkou hodnotou
06.08.2019
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
06.08.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž
06.08.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž
06.08.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž
06.08.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
15107-WYP REKONŠTRUKCIA ROZVODOV TEPLA – MESTO NOVÁKY.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.08.2019
10:00
BENET, s. r. o.
15109-WYP Rekonštrukcia rozvodov tepla a teplej vody v Moldave nad Bodvou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.08.2019
10:00
Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
16181-WYP Cyklotrasa Sacravelo – Báč, Kyselica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.08.2019
10:00
Trnavský samosprávny kraj
Revitalizácia športového ihriska, ZŠ Oravská, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
01.08.2019
10:00
Mesto Žilina
Zobrazených: 1 - 20 / 42 Stránky:  1 2 3
20.07.2019 01:04:59