Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
KAN_DnZ_2018 Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v obci Dvory nad Žitavou.
Verejná súťaž
31.08.2019
10:00
Obec Dvory nad Žitavou
17226-MSS Dodávka výskumu pre projekt “Priemyselný výskum povlakov pre komponenty ložiskového reduktora na prenos výkonu“
Verejná súťaž
27.03.2019
10:00
SPINEA, s.r.o.
NLZ/2018-KZ-katalyzátory Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
05.03.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
NLZ/2018-Q-Miešadlo Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž
05.03.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
NLZ/2018-Q-odpad. mat. Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž
05.03.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
NLZ/2018-KZ-LAB Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž
05.03.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
13682-WYT Kompostéry pre obec Nitrianske Pravno
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.02.2019
10:00
Obec Nitrianske Pravno
13680-WYT Kompostéry pre mesto Krásno nad Kysucou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.01.2019
10:00
Mesto Krásno nad Kysucou
17063-WYT Povlakovacie terče
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.01.2019
10:00
STATON, s.r.o.
17408-MSS Rozvoj a úprava Národného emisného informačného systému
Verejná súťaž
16.01.2019
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
17715 - WYP „Cyklistické trasy v Želiezovciach - zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy“ (Kód projektu v ITMS2014+ 302011M339).
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
16.01.2019
09:00
Mesto Želiezovce
01/2018/MSS Procesné a produktové inovácie v spoločnosti SLOVARM, a.s.
Verejná súťaž
15.01.2019
11:00
SLOVARM, a.s.
17023 - MSS „Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Komárno "
11.01.2019
09:00
Mesto Komárno
17327 - MST „Nákup elektrickej energie pre Mesto Komárno "
11.01.2019
09:00
Mesto Komárno
17411 - MSS „Zmluvný výskum pre vytvorenie metodiky a testovanie riešenia hydrostimulačnej modifikácie osiva s možnosťou ukotvenia podporných látok“
10.01.2019
09:00
P e W a S s.r.o.
AOS-300/21-144/2018 Umiestnenie a pripojenie náhradného (núdzového) zdroja - motorgenerátora MG s daným záložným výkonom, pozostávajúceho z motorgenerátora a jeho riadenia k rozvodu NN
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.01.2019
08:30
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno, rekonštrukcia strechy
Zákazka s nízkou hodnotou
07.01.2019
10:00
Mesto Žilina
MŽP/NL 11/2018 Poskytnutie poradenských služieb pre programy Európskej únie a iných poradenských služieb pre rezort Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
Verejná súťaž
07.01.2019
09:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16956-MST Združená dodávka elektrickej energie pre objekty UPJŠ v Košiciach (2019-2021)
Verejná súťaž
07.01.2019
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17554-WYP Oprava strechy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.12.2018
10:00
Národný ústav detských chorôb
Zobrazených: 1 - 20 / 43 Stránky:  1 2 3
11.12.2018 21:25:31