Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
18189-MST Rádionavigačné systémy
28.05.2019
14:30
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
10654-WYT Zvýšenie efektívnosti výroby hliníkových túb prostredníctvom zavedenia inteligentných inovácií
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.04.2019
10:00
TUBAPACK, a.s.
14952-WYP Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Stavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.03.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
14949-WYT Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Kotolňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.03.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
18409-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.03.2019
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
17226-MSS Dodávka výskumu pre projekt “Priemyselný výskum povlakov pre komponenty ložiskového reduktora na prenos výkonu“
Verejná súťaž
27.03.2019
10:00
SPINEA, s.r.o.
4055-MSS Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen
20.03.2019
09:00
Mesto Zvolen
3315/2019 Zabezpečenie prepravných výkonov v mestskej hromadnej autobusovej doprave v meste Kežmarok
19.03.2019
12:00
Mesto Kežmarok
GR/002305/2019 SMART (inteligentný) odpadkový systém
18.03.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
4245-MSS Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
18.03.2019
10:00
Mesto Banská Bystrica
3966 - WYP „Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.03.2019
12:00
Obec Jarok
4115-WYP Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.03.2019
10:00
Náš Región - Podpoľanie
3695 - MST „Proton-transfér reakčný spektrometer – monitorovanie v reálnom čase“
15.03.2019
09:00
P e W a S s.r.o.
3684 - MSS „Zmluvný výskum pre získanie poznatkov z testovania obaleného osiva superabsorpčným polymérom hustosiatych obilnín v kontrolovaných podmienkach“
15.03.2019
09:00
P e W a S s.r.o.
4412-WYP CYKLOTRASA LIPTOVSKÝ HRÁDOK - II. ETAPA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.03.2019
10:00
Mesto Liptovský Hrádok
4421-WYT Digitalizácia kina Úsmev v Hlohovci
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.03.2019
15:00
Mesto Hlohovec
Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I.
Zákazka s nízkou hodnotou
11.03.2019
13:00
Mesto Žilina
03762-MST Projekt obnovy nástrojového parku na VŠMU - Nákup koncertných klavírov
08.03.2019
11:00
Vysoká škola múzických umení
NZ/2018-ŠOP IKT Nákup IKT techniky
Verejná súťaž
08.03.2019
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
1617-MST Dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia, vrátane ich rozvozu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
08.03.2019
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Zobrazených: 1 - 20 / 47 Stránky:  1 2 3
23.02.2019 01:43:12