Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
29.01.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
29.01.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
27.01.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
27.01.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
PVS_03_2020_LE Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
14.01.2021
10:00
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
42995-WYP Komunitné centrum - Boťany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.01.2021
10:00
Obec Boťany
28/ME/2020 „Umelecko-remeselné dielne – Nábytok”
Prieskum trhu pre určenie PHZ
31.12.2020
09:00
Obec Iža
43984-MST Kamerový systém monitorovania cestnej a železničnej dopravy na hraničných priechodoch
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
29.12.2020
09:30
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
15363-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
22.12.2020
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
44072-WYP Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy v Divine
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.12.2020
10:00
Obec Divina
38750-MST Stacionárny skenovací systém na kontrolu nákladnej dopravy a kontajnerov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
18.12.2020
09:30
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
43123-MST Didaktická technika - Výskumná infraštruktúra - dodávka prístrojov a zariadení pre oblasť progresívnych materiálov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
17.12.2020
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
43660-WYP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.12.2020
09:00
Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
43113-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Obec Dolný Ohaj
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
15.12.2020
09:00
Obec Dolný Ohaj
42559-WYP CYKLOTRASA STARÁ MYJAVA - LIPOVČEKY
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.12.2020
10:00
Obec Stará Myjava
43461-WYP KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY – III. ETAPA-2.časť
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.12.2020
10:00
Obec Lužianky
Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena "in rem"
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2020
10:00
Mesto Žilina
44002-WYS Poistné služby pre Mesto Považská Bystrica. - Opakovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.12.2020
10:00
Mesto Považská Bystrica
Dobudovanie verejného osvetlenia, kamerového systému a wifi pripojenia na Pumptrackovej dráhe na Vodnom diele Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2020
10:00
Mesto Žilina
35686-WYP Deinštitucionalizácia ZpS DD Janova Lehota – Novostavba rodinného domu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.12.2020
10:00
Obec Janova Lehota
Zobrazených: 1 - 20 / 43 Stránky:  1 2 3
01.12.2020 22:08:31