Zverejnen� z�kazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
11244-MST Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu – ZMO Spiša
07.09.2018
13:00
Združenie miest a obcí Spiša
11086-WYP Rekonštrukcia a zastrešenie zimného štadióna - dokončenie stavby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.08.2018
10:00
Mesto Bánovce nad Bebravou
11147-MST Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie – ZMO Spiša
06.09.2018
13:00
Združenie miest a obcí Spiša
11168-MSP Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy
Verejná súťaž
11.09.2018
11:30
Hlavné mesto SR Bratislava
11280-WYT 5 ks - Ručný batériou napájaný röntgenový prístroj pre presnú prvkovú kvantitatívnu analýzu vzoriek
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.09.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
11302-WYP Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava Ladce - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie - zmena
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.09.2018
10:00
Obec Ladce
11358-WYP Preventívne opatrenia a ochrana pred povodňami v obci Divinka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.09.2018
10:00
Obec Divinka
11474-WYP Výstavba bytového nájomného domu A a B
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.09.2018
10:00
Obec Horné Otrokovce
11573-WYP Zberný dvor Hriňová_2 - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.09.2018
09:00
Mesto Hriňová
11584-WYT Nádoby na komunálny odpad
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.09.2018
10:00
Mesto Považská Bystrica
9079-MST Logické celky pre realizáciu výskumno-vývojovej úlohy v spoločnosti Kybernetes – laboratórne zariadenia
Verejná súťaž
20.08.2018
09:00
KYBERNETES s.r.o.
9432-MST Osobné motorové vozidlá
Verejná súťaž
22.08.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
9782-MSS Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiala - Projektová dokumentácia
Verejná súťaž
10.09.2018
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
2018/S 147-336683, 28072018 Služba vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave v Meste Bardejov
Verejná súťaž
03.09.2018
10:00
Mesto Bardejov
2018/S 157-360215, MAG 374084/2018 Implementácia akčného plánu udržateľného energetického rozvoja Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Verejná súťaž
21.09.2018
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
9903-MST STRELIVO DO RUČNÝCH STRELNÝCH ZBRANÍ PRE POTREBY FR SR, KÚ FS, CÚ
Verejná súťaž
05.09.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
11063 - WYP „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.09.2018
09:00
Mesto Dunajská Streda
11371-WYT „Dodávka zemného plynu“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.09.2018
09:00
Mesto Dunajská Streda
11550 - WYP „Zberný dvor Abrahám“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.09.2018
09:00
I&P Company Limited s. r. o.
11554 - WYP Zberný dvor Veľký Grob
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.09.2018
09:00
I&P Company Limited s. r. o.
Zobrazených: 1 - 20 / 27 Stránky:  1 2
19.08.2018 05:29:58