Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Oplotenie multifunkčného ihriska na ZŠ Limbová
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2019
09:00
Mesto Žilina
17060-MSS Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu z obce Dunajská Lužná
12.08.2019
10:00
Obec Dunajská Lužná
15226-MSS Register účtovnej evidencie pasív
29.07.2019
10:00
Slovenská správa ciest
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby a autorský dozor pre stavbu: "ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina - Trnové - zateplenie budovy ZŠ, rekonštrukcia a návrh nových sociálnych zariadení v MŠ"
Zákazka s nízkou hodnotou
23.07.2019
10:00
Mesto Žilina
Poskytnutie služieb vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy osôb autobusom/mikrobusom
Zákazka s nízkou hodnotou
23.07.2019
09:00
Mesto Žilina
1499-MST Kancelárske potreby
23.07.2019
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Revitalizácia športového ihriska, ZŠ Oravská, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
01.08.2019
10:00
Mesto Žilina
14148-MST Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Didaktické pomôck
Verejná súťaž
29.07.2019
10:00
Mesto Banská Bystrica
008977/2019 Pohotovostná súprava na odstraňovanie a zmierňovanie mimoriadne závažných environmentálnych situácií
29.07.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
17453-WYS Repasácia automatických zrážkomerných staníc
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.07.2019
09:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
011121/2019 Systém na komplexné poskytovanie environmentálnych informácií pre potreby identifikácie prírodných a poloprírodných oblastí v kontexte tvorby dokumentov ÚSES na miestnej úrovni
19.08.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
02/2019 Ochrana zbierok a efektívne využitie depozitárov
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2019
09:00
Považské múzeum v Žiline
13215-WYP Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2,450 - 2,957 v k.ú. obce Radôstka č.2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.08.2019
09:00
Obec Radôstka
15107-WYP REKONŠTRUKCIA ROZVODOV TEPLA – MESTO NOVÁKY.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.08.2019
10:00
BENET, s. r. o.
15109-WYP Rekonštrukcia rozvodov tepla a teplej vody v Moldave nad Bodvou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.08.2019
10:00
Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
15903 - WYP Oprava, údržba a výstavba miestnych komunikácií v meste Zvolen
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26.07.2019
09:00
Mesto Zvolen
16181-WYP Cyklotrasa Sacravelo – Báč, Kyselica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.08.2019
10:00
Trnavský samosprávny kraj
16500-WYP Prístavba, prestavba a rekonštrukcia hasičských zbrojníc na území mesta Považská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.07.2019
10:00
Mesto Považská Bystrica
16539-WYP Cykloturist.chodník Tvrdošín-Koscielisko
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.07.2019
10:00
Mesto Tvrdošín
2/ME/Tomášikovo „Cesty časov - sprístupnenie kultúrno-historických pamiatok v česko - slovenskom prihraničí”
Zákazka s nízkou hodnotou
29.07.2019
10:00
Obec Tomášikovo
Zobrazených: 1 - 20 / 42 Stránky:  1 2 3
20.07.2019 00:49:20