Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Pečivo a pekárenské výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
09.06.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
20619-MST Dodávka elektrickej energie
30.06.2020
10:00
Mesto Žilina
Odvoz a likvidácia komunálneho a separovaného odpadu, Likava-Centrum sociálnych služieb
Zákazka s nízkou hodnotou
02.06.2020
14:08
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
Vypracovanie znaleckého posudku k.ú. Zádubnie
Zákazka s nízkou hodnotou
08.06.2020
09:00
Mesto Žilina
15419-MSS Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica
19.06.2020
10:00
Mesto Banská Bystrica
012605/2020 Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne - Jedáleň J. Borodáča Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
09.06.2020
09:00
Mesto Žilina
012705/2020 Oprava havarijného stavu strechy MŠ Puškinova v MČ Žilina, Hliny 3
Zákazka s nízkou hodnotou
10.06.2020
09:00
Mesto Žilina
012805/2020 Rekonštrukcia podchodu na ul, P. O. Hviezdoslava, Žilina – spracovanie PD, OAD, IČ
Zákazka s nízkou hodnotou
08.06.2020
09:00
Mesto Žilina
020206/2020 Nákup antibakteriálnych čističov na ruky a plochy
Zákazka s nízkou hodnotou
08.06.2020
11:15
Mesto Žilina
19922-WYS Poistenie majetku nadobúdaného z fondov EÚ II.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.06.2020
09:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
15344-WYP Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd IV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.06.2020
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
10868-MSS Interaktívny systém dodavateľských reťazcov
08.06.2020
10:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
10/ME/Lužianky „Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na vybrané stavby“
Prieskum trhu
03.06.2020
10:00
Obec Lužianky
12035-WYP Tulčicko - Terniansky skupinový vodovod
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.06.2020
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2020_04_01 Bezpečne, zdravo, za prácou – Cyklomobilne v Hriňovej
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
16.06.2020
10:00
Mesto Hriňová
20613-MSS Služby mestskej autobusovej dopravy v meste Považská Bystrica
26.06.2020
10:00
Mesto Považská Bystrica
21024-WYP Rekonštrukcia atletického štadióna UMB, ul. Tajovského 57, Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26.06.2020
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
22/ME/2020 Vybudovanie uzavretého športového areálu zriadeného v areáli materskej školy: Montovaná hala s PVC opláštením pre projekt: „Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Imeľ“
Zákazka s nízkou hodnotou
05.06.2020
10:00
Obec Imeľ
24(ME/2020 „Proton-transfér reakčný spektrometer – monitorovanie v reálnom čase“
17.06.2020
09:00
P e W a S s.r.o.
20464-WYP Obnova, rekonštrukcia a modernizácia VZT a MaR na FTF VŠMU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.06.2020
10:00
Vysoká škola múzických umení
Zobrazených: 1 - 20 / 35 Stránky:  1 2
02.06.2020 12:42:31