Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Vypracovanie štúdie na plánované cyklotrasy v meste Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
30.10.2020
10:00
Mesto Žilina
33840-WYP Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Martinská, Žilina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.11.2020
10:00
Mesto Žilina
Exkurzie
Zákazka s nízkou hodnotou
31.10.2020
10:00
Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha, Martin
Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod navrhovanou cyklotrasou Vážska cyklodopravná trasa, úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK - (Považská Bystrica) – etapa Divinka – Považský Chlmec
Zákazka s nízkou hodnotou
02.11.2020
09:00
Žilinský samosprávny kraj
34477-WYT Oprava a sfunkčnenie plynovej kotolne v bytovom dome
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.11.2020
09:30
Mesto Žilina
011910/2020 Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2020
12:00
Mestské divadlo
33008-MST Informatizácia MHD v Žiline
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
06.11.2020
09:00
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
128/2020/ZPL Stavebné práce podľa požiadaviek na roky 2021 - 2024
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.11.2020
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
18/2020/MH Čistiace prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou
30.10.2020
12:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
19-2/2020/Lad Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin
Zákazka s nízkou hodnotou
27.10.2020
08:00
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň
33927-MST Zariadenia pre fermentáciu a údenie mäsových výrobkov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
02.11.2020
11:00
Mäsovinky s. r. o.
2020ZNH006 Stavebné úpravy objektov – oceľová stropná konštrukcia vo Vlastivednom múzeu v Krasne nad Kysucou
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2020
09:00
Kysucké múzeum v Čadci
22599-WYP Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.11.2020
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
33948-MSS Spoločné obstarávanie poistných služieb
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
02.11.2020
13:00
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
24/2020 Servis vzduchotechniky v Liptovskej nemocnici s poliklinikou
Zákazka s nízkou hodnotou
27.10.2020
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
37272-MSS Poistné služby
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
16.11.2020
10:00
Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región
25/2020 Jednorazové rukavice, nitrilové
Prieskum trhu pre určenie PHZ
28.10.2020
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
36399-MSS Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
13.11.2020
09:00
Mesto Snina
28508-WYP Košická Polianka - vodovod.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.11.2020
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
34844-MSS Zabezpečenie poistných služieb
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
09.11.2020
09:00
Regionálne združenie obcí Košice - okolie
Zobrazených: 1 - 20 / 57 Stránky:  1 2 3
25.10.2020 14:21:40