Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Spracovanie zámeru pre zisťovacie konanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre navrhovanú činnosť pre stavbu - "Urnový háj, Žilina - Mojšová Lúčka"
Zákazka s nízkou hodnotou
26.06.2019
09:00
Mesto Žilina
13685-WYS Odber, preprava, resp. zneškodnenie odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.06.2019
12:00
Nemocnica Poprad, a. s.
Diagnostika podchodu Hviezdoslavova - ŽSR
Zákazka s nízkou hodnotou
28.06.2019
10:00
Mesto Žilina
Nákup a dodanie ochranných pracovných odevov a obuvi pre zamestnancov
Zákazka s nízkou hodnotou
12.07.2019
09:00
Mesto Žilina
Revitalizácia trávnatej plochy - vnútro blok ul. Jaseňová
Zákazka s nízkou hodnotou
02.07.2019
10:00
Mesto Žilina
1499-MST Kancelárske potreby
23.07.2019
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
14148-MST Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Didaktické pomôck
Verejná súťaž
29.07.2019
10:00
Mesto Banská Bystrica
008977/2019 Pohotovostná súprava na odstraňovanie a zmierňovanie mimoriadne závažných environmentálnych situácií
25.07.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
01/2019 Výroba a dodávka nábytku na mieru
Zákazka s nízkou hodnotou
03.07.2019
09:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
14244-WYP Oprava časti miestnej komunikácie Kapitulská a chodníkov v parku pod pamätníkom SNP, Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.07.2019
09:00
Mesto Banská Bystrica
01/SHMU/po Výstavba meračov vertikálneho profilu vetra a teploty
01.07.2019
09:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
13894-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - IKT
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.07.2019
09:00
Mesto Banská Bystrica
13900-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Školský a laboratórny nábytok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.07.2019
09:00
Mesto Banská Bystrica
13916-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - odborné učebne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.07.2019
09:00
Mesto Banská Bystrica
13895-WYP Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 12
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26.06.2019
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
14243-WYP Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 14
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.07.2019
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
14576-WYP Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Nové Sady
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.07.2019
14:00
Obec Nové Sady
14952-WYP Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Stavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.06.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
13533-WYP „Turisticko náučný chodník Jozefa Kronera“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26.06.2019
11:00
Obec Staškov
13089-MST TEP implantáty
28.06.2019
12:00
Nemocnica Poprad, a. s.
Zobrazených: 1 - 20 / 64 Stránky:  1 2 3 4
25.06.2019 17:41:04