Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno - rekonštrukcia strechy
Zákazka s nízkou hodnotou
04.03.2019
09:00
Mesto Žilina
1380-WYS Pranie nemocničnej bielizne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.02.2019
12:00
Nemocnica Poprad, a. s.
Výroba a odvysielanie audiospotov a poskytnutie mediálneho priestoru pre mesto Žilina v regionálnom rádiu v roku 2019
Zákazka s nízkou hodnotou
04.03.2019
09:00
Mesto Žilina
Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I.
Zákazka s nízkou hodnotou
11.03.2019
13:00
Mesto Žilina
18189-MST Rádionavigačné systémy
28.05.2019
14:30
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Priama digitalizácia existujúceho RTG pracoviska
Zákazka s nízkou hodnotou
28.02.2019
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
test
02.03.2019
03:15
eBIZ a. s.
4412-WYP CYKLOTRASA LIPTOVSKÝ HRÁDOK - II. ETAPA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.03.2019
10:00
Mesto Liptovský Hrádok
Dodávanie gastronomických produktov pre kultúrne a športové podujatia organizované alebo spoluorganizované Mestom Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
28.02.2019
09:00
Mesto Žilina
4245-MSS Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
18.03.2019
10:00
Mesto Banská Bystrica
01/2019 Mrazená hydina pre CSS Žarec
Zákazka s nízkou hodnotou
05.03.2019
14:00
Centrum sociálnych služieb Žarec
03762-MST Projekt obnovy nástrojového parku na VŠMU - Nákup koncertných klavírov
08.03.2019
11:00
Vysoká škola múzických umení
010402/2019 Oprava a a údržba mestských fontán a picích fontán
Zákazka s nízkou hodnotou
26.02.2019
09:00
Mesto Žilina
011102/2019 Rekonštrukcia strechy na ZŠ Gaštanová
Zákazka s nízkou hodnotou
28.02.2019
09:00
Mesto Žilina
021102/2019 Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci Mesta Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
04.03.2019
09:00
Mesto Žilina
4259-WYS Nákup pohonných hmôt
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.03.2019
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
03/eBIZ/2019 Opravy a údržba nebytových priestorov v správe verejného obstarávateľa
Zákazka s nízkou hodnotou
01.03.2019
10:30
PREŠOV REAL, s.r.o.
14952-WYP Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Stavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.03.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
10654-WYT Zvýšenie efektívnosti výroby hliníkových túb prostredníctvom zavedenia inteligentných inovácií
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.04.2019
10:00
TUBAPACK, a.s.
1/Pribeta/2019 „Komunitné centrum v obci Pribeta“
Zákazka s nízkou hodnotou
07.03.2019
09:00
Obec Pribeta
Zobrazených: 1 - 20 / 47 Stránky:  1 2 3
23.02.2019 01:29:34