Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
FIB – SEM mikroskop pre nanoobrábanie
14.11.2019
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
25713 - MST Zabezpečenie sprostredkovaného stravovania zamestnancov ÚVA prostredníctvom stravovacích poukážok
04.11.2019
10:00
Úrad vládneho auditu
CSS Letokruhy Žilina – Riešenie havaríjneho stavu strechy ul Karpatská 7– stavebné úpravy strechy
Zákazka s nízkou hodnotou
15.10.2019
12:00
Centrum sociálnych služieb Letokruhy
ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina ,Trnové – zateplenie budovy ZŠ a rek. a návrh nových sociálnych zariadení v MŠ I.Etapa - Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ
Zákazka s nízkou hodnotou
14.10.2019
12:00
Mesto Žilina
Tlač schránkových novín a služby súvisiace s tlačou / dopravné služby
Zákazka s nízkou hodnotou
18.10.2019
10:00
Mesto Žilina
MŠ Trnavská, Žilina - Vlčince - rekonštrukcia sociálnych zariadení v blokoch A,A a I.NP hospodárskeho pavilónu
Zákazka s nízkou hodnotou
14.10.2019
09:00
Mesto Žilina
Výmena oplotenia ihriska vo vnútrobloku Osiková v MČ Žilina – Solinky 2019
Zákazka s nízkou hodnotou
17.10.2019
12:00
Mesto Žilina
Zostava Biomag Lumina FSX / Ekvivalent
Zákazka s nízkou hodnotou
17.10.2019
12:00
ÚSMEV - zariadenie pre seniorov
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE
28.10.2019
10:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Vypracovanie znaleckých posudkov
Zákazka s nízkou hodnotou
14.10.2019
10:00
Mesto Žilina
Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v rámci zhotovenia diela „Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom"
Zákazka s nízkou hodnotou
18.10.2019
10:00
Malá Fatra
25701-MST Dodávka zemného plynu
06.11.2019
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: "Rozšírenie a úprava parkoviska vo vnútrobloku A. Bernoláka č. 2203
Zákazka s nízkou hodnotou
21.10.2019
10:00
Mesto Žilina
Stavebné úpravy sociálnych buniek na I.NP - V.NP objektu Karpatská 3116/9
Zákazka s nízkou hodnotou
18.10.2019
09:00
Centrum sociálnych služieb Letokruhy
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb
23.10.2019
10:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
006/NLZ/2019 Poskytovanie služieb letnej a zimnej údržby chodníkov Mesta Banská Bystrica
04.11.2019
10:00
Mesto Banská Bystrica
24334-MSS Procesno-organizačný audit a optimalizácia podporných procesov rozhodovacej činnosti NS SR a informačná podpora NS SR
21.10.2019
14:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
011010/2019 rekonštrukcia ľavostrannej časti vonkajšej fasády, odtoková rúra 2019 - DJ Veľká okružná
Zákazka s nízkou hodnotou
17.10.2019
09:00
Mesto Žilina
0427 Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin
Zákazka s nízkou hodnotou
15.10.2019
13:00
Žilinský samosprávny kraj
07-50/2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu: Technické opatrenia v sklade náhradných dielov
Interný postup
14.10.2019
12:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Zobrazených: 1 - 20 / 64 Stránky:  1 2 3 4
14.10.2019 02:52:16