Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
21901-MUS Geodetické služby
Užšia súťaž
13.08.2020
10:00
Mesto Žilina
Rekonštrukcia kanalizácie - Zimný štadión Žilina, I.a II. Etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
11.08.2020
10:00
Mesto Žilina
„Projektová dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) a inžinierska činnosť pre stavbu: „Vážska cyklodopravná trasa, úsek Varín – Nezbudská Lúčka“
Zákazka s nízkou hodnotou
07.08.2020
12:00
Žilinský samosprávny kraj
Vypracovanie znaleckých posudkov LV 2110, LV 1557
Zákazka s nízkou hodnotou
13.08.2020
10:00
Mesto Žilina
Stavebné úpravy objektu súp. č. 8110, Žilina- Solinky
Zákazka s nízkou hodnotou
10.08.2020
09:00
Mesto Žilina
Stavebné úpravy MŠ, Ku škôlke č. 196/11, Žilina- Zádubnie
Zákazka s nízkou hodnotou
11.08.2020
09:00
Mesto Žilina
23267-WYP Výstavba novej materskej školy Beňadovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.08.2020
10:00
Obec Beňadovo
011607/2020 Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov
Zákazka s nízkou hodnotou
10.08.2020
09:00
Mesto Žilina
012407/2020 Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy
Zákazka s nízkou hodnotou
12.08.2020
09:00
Mesto Žilina
09/2020 Mlieko, mliečne výrobky a vajcia pre CSS Žarec
Zákazka s nízkou hodnotou
11.08.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb Žarec
1/MB/KE/2020 Autoservisná technika
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
27.08.2020
15:00
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická,
11/2020 Dobudovanie pavilónu C - projektová dokumentácia
Zákazka s nízkou hodnotou
21.08.2020
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
11/2020/MH (opakovaná zákazka) Dodanie a montáž ochranných prvkov a madiel
Zákazka s nízkou hodnotou
07.08.2020
10:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
12/2020/MH Stavebné úpravy sociálnych zariadení na detskom oddelení a gynekologicko - pôrodníckom oddelení
Zákazka s nízkou hodnotou
07.08.2020
14:30
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
12035-WYP Tulčicko - Terniansky skupinový vodovod
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.08.2020
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29990-MST Nákup dopravných prostriedkov - motorové vozidlo so špeciálnou úpravou na prevoz psov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
17.09.2020
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
27060-MSS Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
09.09.2020
10:00
Mesto Žilina
14/2020/MH Dodávky hemokultivačných liekoviek s výpožičkou analytického systému
Zákazka s nízkou hodnotou
05.08.2020
14:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
23329-MST Technológia na výrobu podkladových profilov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
05.08.2020
14:00
ALLMEDIA, spol. s r.o.
23327-MST Veľkoformátová digitálna tlačiarenská linka so sušením a s finalizáciou pre tlač plagátového, baliaceho a termotransferového papiera
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
06.08.2020
14:00
IMAGEWELL, s.r.o.
Zobrazených: 1 - 20 / 57 Stránky:  1 2 3
05.08.2020 06:43:55