SK EN  | 20.3.2018 02:48:18

 Zverejnené zákazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Lesnícke strojové vybavenie 06.04.2018
10:00
Bývalý urbár – pozemkové spoločenstvo Lutiše
Technické vybavenie pre DREVOLES s.r.o. 12.04.2018
10:00
DREVOLES s.r.o.
Lesný traktor s príslušenstvom 06.04.2018
10:00
AGROFARMA-Šándor s.r.o.
Výstavba a výsadba chmeľnice 19.04.2018
10:00
Banskobystrický pivovar, a.s.
Lesnícke strojové vybavenie 09.04.2018
10:00
Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.
Lesnícke strojové vybavenie 12.04.2018
10:00
AGROLES s.r.o.
Terénne auto 09.04.2018
10:00
Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.
Kolesový nakladač 09.04.2018
10:00
Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.
Mechanické prostriedky na pestovanie chmeľu 19.04.2018
10:00
Banskobystrický pivovar, a.s.
Lesnícke strojové vybavenie 11.04.2018
10:00
SHR-PETER DIANIŠKA
Obstaranie lesníckych technológií 11.04.2018
10:00
Daniel Cabaj
2486-WYP Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 35 – Chemické disciplíny 15.04.2018
15:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
039-084618 Software, programovanie a aplikácie nabíjacích staníc pre elektromobily 27.03.2018
10:00
Mafis Property s.r.o.
1/ME/2018 KO „CYKLOTRASA NA KORUNE SEKUNDÁRNEJ OCHRANNEJ HRÁDZE MALÉHO DUNAJA“ 06.04.2018
12:00
Mesto Kolárovo
3787-WYP REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU KYČERKA V MESTE ČADCA 10.04.2018
10:00
Mesto Čadca
3053-WYP Revitalizácia časti odvodňovacieho systému obce Pribeta 06.04.2018
09:30
Obec Pribeta
3098-WYP „Vybudovanie zberného dvora v obci Tomášikovo“ 29.03.2018
09:00
Obec Tomášikovo
3254-WYS „Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky“ 27.03.2018
09:00
Mesto Dunajská Streda
3271-WYP „Rekonštrukcia a modernizácia MK ul. Remeselnícka a Štúrova“ 06.04.2018
12:30
Mesto Kolárovo
2/2018/z11 s.r.o. „Marketingové služby“ pre projekt: Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu 02.04.2018
14:00
z 11 s.r.o.
Zobrazených: 1 - 20 / 41 Stránky:  1 2 3

20.03.2018 02:48:18