Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
45179-WYP REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KOMUNIKÁCIE UL. IMATRA - II. ETAPA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.02.2021
14:00
Mesto Zvolen
Technické vybavenie
Zákazka s nízkou hodnotou
22.01.2021
09:00
Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa
45741-WYP Rekonštrukcia školských areálov na ZŠ P. Jilemnického 1 (I. ZŠ) a 2 (III. ZŠ)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.02.2021
11:00
Mesto Zvolen
IKT pre Hi-tech centrum EMC
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
26.02.2021
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Školské technické vybavenie
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2021
08:00
Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš
Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ - vnútrobloky Hliny VIII, IV a VII - ulica Lichardova, Čajaková, Jarná (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
29.01.2021
10:00
Mesto Žilina
44665-WYP Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich verejnej osobnej dopravy v Banskej Bystrici – stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26.01.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
1/2021 Odstránenie havarijného stavu kupoly hvezdárne Gymnázia Viliama Paulinyho Tótha Martin - OPAKOVANÁ
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2021
10:00
Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha, Martin
45648-MSS Pracovná zdravotná služba
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
04.02.2021
09:30
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
1242-WYP Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Veľké Leváre- stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.02.2021
09:00
Obec Veľké Leváre
02821-MSS Zabezpečenie servisných služieb digitalizačného zariadenia Witikon MDS pre Digitalizačné centrum M SNP v Banskej Bystrici
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
22.02.2021
10:00
Múzeum Slovenského národného povstania
2/2021 Pracovná zdravotná služba
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2021
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
2296-WYP Obec Jalšovík rekonštrukcia obecného verejného vodovodu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.02.2021
10:00
Obec Jalšovík
109-MSS Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
16.02.2021
09:00
Regionálne združenie obcí Košice - okolie
42995-WYP Komunitné centrum - Boťany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.02.2021
10:00
Obec Boťany
45523-MST DODÁVKA POTRAVÍN
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
22.01.2021
09:00
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA
45544-WYP ŠPORTOVÁ HALA VO VRANOVE NAD TOPĽOU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
22.01.2021
09:00
Mesto Vranov nad Topľou
45853-WYS Sadové úpravy areálu KINO PANOREX
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.01.2021
10:00
Mesto Nová Dubnica
45865-WYP Revitalizácia exteriéru Sokolovňa – park
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.02.2021
09:00
Mesto Senica
78/ME/2020 „Zateplenie budovy Miestneho úradu, Šíravská 7, Bratislava-Vrakuňa“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.01.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Zobrazených: 1 - 20 / 33 Stránky:  1 2
21.01.2021 08:38:31