Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Vypracovanie znaleckého posudku - Rodinný dom ul. J. Sklenára
Zákazka s nízkou hodnotou
30.01.2020
10:00
Mesto Žilina
Vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomických prác s tým spojených.
Zákazka s nízkou hodnotou
07.02.2020
14:00
Žilina Invest, s.r.o.
2019/S 251-621693 Nákup technického vybavenia pre enviroučebňu v rámci envirocentra Dropie
05.02.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
Vypracovanie znaleckých posudkov
Zákazka s nízkou hodnotou
30.01.2020
10:00
Mesto Žilina
3562-MSP STU FCHPT - Obnova a modernizácia – Stará budova
12.02.2020
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
184 - WYS Analýza postojov dospelej slovenskej populácie voči ochrane životného prostredia v témach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.01.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
36242-WYP NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU – 14 b.j.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.01.2020
10:00
Obec Halič
36249 - WYP Novostavba obecných nájomných bytov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.01.2020
10:00
Obec Ipeľské Predmostie
36247 - WYP Obecné nájomné byty
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.01.2020
10:00
Obec Slovenské Ďarmoty
2019/S 241-590918 Dodávka kotlov v rámci dotačného programu
28.02.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
2019/S 241-592084 Administrátor dotačného programu
03.02.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
0458/2020 Distribúcia dvojmesačníka ZA kraj na rok 2020
Zákazka s nízkou hodnotou
30.01.2020
10:00
Žilinský samosprávny kraj
1/ME/Staškov „Výmena umelého trávnika na multifunkčného ihrisku“
Prieskum trhu
03.02.2020
14:00
Obec Staškov
1733 - WYP Cyklochodník kataster Stará Turá
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.02.2020
10:00
Mesto Stará Turá
2/2020 Jednorazové plienky a podložky
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2020
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
2/2020/MH Rázová vlna
Zákazka s nízkou hodnotou
31.01.2020
09:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
2566-WYP Cyklotrasa STARÁ MYJAVA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.02.2020
10:00
Obec Stará Myjava
26155-WYP Zlepšenie tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií materskej školy..
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.02.2020
09:00
Obec Rozhanovce
227-MSS Údržba mestskej verejnej zelene v meste Zvolen na roky 2020 - 2023
07.02.2020
09:00
Mesto Zvolen
32/ME/2019 „Nadstavba materskej školy Kráľová pri Senci“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.02.2020
09:00
Obec Kráľová pri Senci
Zobrazených: 1 - 20 / 47 Stránky:  1 2 3
27.01.2020 20:59:39