Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
18215-WYS Vypracovanie projektovej dokumentácie – Komplexná rekonštrukcia budovy bývalej polikliniky na parc. č. 950 v k.ú. Komárno
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26.04.2021
09:00
Mesto Komárno
17689-WYP Asfaltovacie práce – oprava miestnych komunikácií, chodníkov a ihrísk
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.04.2021
10:00
Mesto Žilina
Nákup kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb
Zákazka s nízkou hodnotou
21.04.2021
10:00
Mesto Žilina
Vypracovanie architektonickej štúdie: Stavebné úpravy strechy Mestského divadla Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
23.04.2021
10:00
Mesto Žilina
Výsadba nových trvalkových záhonov a doplnenie jestvujúcich trvalkových záhonov v meste Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
26.04.2021
13:00
Mesto Žilina
14649-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Školský a laboratórny nábytok a vybavenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.05.2021
14:00
Mesto Banská Bystrica
002/PLZ/2021 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Odborné učebne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.05.2021
12:00
Mesto Banská Bystrica
14645-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – IKT
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.05.2021
09:00
Mesto Banská Bystrica
007/NLZ/2020 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Didaktické pomôcky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
19.05.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
16418 - WYP Obecné nájomné byty
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.04.2021
10:00
Obec Slovenské Ďarmoty
17337-MSS Komplexné poistenie pre Mesto Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
05.05.2021
09:30
Mesto Žilina
1/2021 SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy objektu a prístavba - vyhotovenie projektovej dokumentácie
Zákazka s nízkou hodnotou
20.04.2021
11:00
Stredná odborná škola stavebná, LM
1/2021/PT Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním zdravotníckej starostlivosti
Prieskum trhu pre určenie PHZ
22.04.2021
09:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
14653-WYP ROZŠÍRENIE VODOVODNEJ SIETE V MESTE LIPANY
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.04.2021
10:00
Mesto Lipany
14945-WYP NOVOSTAVBA MŠ V BOŤANOCH_Opakovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.05.2021
10:00
Obec Boťany
18319-WYP Zastrešenie bazéna pre vodné pólo kúpaliska Červená hviezda
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.05.2021
09:00
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
16/2021 Rekonštrukcia sociálnych zariadení vakcinačného centra - opakovaná zákazka
Prieskum trhu pre určenie PHZ
20.04.2021
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
16236-WYP Modernizácia ihriska pri III. ZŠ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.04.2021
10:00
Mesto Svidník
16328-WYP PRÍSTAVBA A NADSTAVBA JEDÁLNE ZŠ, HARGAŠOVA_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.04.2021
09:00
MČ Záhorská Bystrica
16336-WYP Rekonštrukcia súčasnej strechy na hlavnej tribúne Považská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.04.2021
10:00
Mesto Považská Bystrica
Zobrazených: 1 - 20 / 51 Stránky:  1 2 3
17.04.2021 19:03:46