Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Mlieko a mliečne výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
Rôzne potraviny
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
Čerstvé ovocie a zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
Rekonštrukcia odborných a jazykových učební v ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
10:00
Mesto Žilina
Pečivo a pekárenské výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
Čistiace a dezinfekčné prostriedky (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
12:00
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
Dodávka a montáž univerzálneho kuchynského robota do jedálne
Zákazka s nízkou hodnotou
07.12.2020
10:00
Mesto Žilina
Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena "in rem"
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2020
10:00
Mesto Žilina
Konzervy
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
Sterilizované ovocie a zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
Mrazená zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
Nákup pracovných ochranných odevov a pracovnej obuvi
Zákazka s nízkou hodnotou
07.12.2020
10:00
Mesto Žilina
Dobudovanie verejného osvetlenia, kamerového systému a wifi pripojenia na Pumptrackovej dráhe na Vodnom diele Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2020
10:00
Mesto Žilina
Slovenské čerstvé slepačie vajcia L
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
Dodávka a montáž nábytku pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a denný stacionár (Opakovaná)
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
10:00
Mesto Žilina
147/2020/ZNL Prenájom tlačiarní a súvisiace služby
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
03.12.2020
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
42663-WYP Vodozádržné opatrenia v parku Jozefa Dekréta Matejovie vo Zvolene
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.12.2020
13:00
Mesto Zvolen
38750-MST Stacionárny skenovací systém na kontrolu nákladnej dopravy a kontajnerov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
18.12.2020
09:30
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
43984-MST Kamerový systém monitorovania cestnej a železničnej dopravy na hraničných priechodoch
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
29.12.2020
09:30
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
28/ME/2020 „Umelecko-remeselné dielne – Nábytok”
Prieskum trhu pre určenie PHZ
31.12.2020
09:00
Obec Iža
Zobrazených: 1 - 20 / 43 Stránky:  1 2 3
01.12.2020 22:33:27