Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
13682-WYT Kompostéry pre obec Nitrianske Pravno
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.02.2019
10:00
Obec Nitrianske Pravno
4421-WYT Digitalizácia kina Úsmev v Hlohovci
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.03.2019
15:00
Mesto Hlohovec
4008-WYP Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch pre mesto Hlohovec do 31.03.2020
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.03.2019
12:00
Mesto Hlohovec
2/ Stredná odborná škola elektrotechnická „Rekonštrukcia toaliet s toaletou pre telesne postihnutých“
Zákazka s nízkou hodnotou
07.03.2019
09:00
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
14949-WYT Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Kotolňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.03.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
17226-MSS Dodávka výskumu pre projekt “Priemyselný výskum povlakov pre komponenty ložiskového reduktora na prenos výkonu“
Verejná súťaž
27.03.2019
10:00
SPINEA, s.r.o.
1617-MST Dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia, vrátane ich rozvozu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
08.03.2019
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
4115-WYP Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.03.2019
10:00
Náš Región - Podpoľanie
1849 - MSS „Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme na území mesta Dunajská Streda v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Dunajská Streda“
26.02.2019
09:00
Mesto Dunajská Streda
3315/2019 Zabezpečenie prepravných výkonov v mestskej hromadnej autobusovej doprave v meste Kežmarok
19.03.2019
12:00
Mesto Kežmarok
3684 - MSS „Zmluvný výskum pre získanie poznatkov z testovania obaleného osiva superabsorpčným polymérom hustosiatych obilnín v kontrolovaných podmienkach“
15.03.2019
09:00
P e W a S s.r.o.
4055-MSS Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen
20.03.2019
09:00
Mesto Zvolen
3695 - MST „Proton-transfér reakčný spektrometer – monitorovanie v reálnom čase“
15.03.2019
09:00
P e W a S s.r.o.
7/20196/SOSCA17.nov.-4 Nákup nealkoholických a alkoholických nápojov
Zákazka s nízkou hodnotou
28.02.2019
08:05
Žilinský samosprávny kraj
3966 - WYP „Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.03.2019
12:00
Obec Jarok
AOS-300-22-41/2019 Výrobky rýchleho občerstvenia
Zákazka s nízkou hodnotou
26.02.2019
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/22-40/2019 Čerstvá zelenina, čerstvé ovocie a konzumné zemiaky
Zákazka s nízkou hodnotou
26.02.2019
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
GR/002305/2019 SMART (inteligentný) odpadkový systém
18.03.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
MŽP/NL - 01/2019 Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (4)
07.03.2019
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18662-MSS Sanácia environmentálnych záťaží v obci Predajná
28.02.2019
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Zobrazených: 21 - 40 / 47 Stránky:  1 2 3
23.02.2019 02:05:46