Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
17/21 Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky pre CSS Horelica, Čadca
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2021
10:30
Centrum sociálnych služieb Horelica
18/21 Mrazená hydina pre CSS Horelica, Čadca
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2021
12:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
2 Spr 135/21/7700 Potraviny VaRC
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
13.12.2021
10:00
Krajská prokuratúra Prešov
257/2021/ZPL Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 4
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.12.2021
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
56396-MSS Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
10.12.2021
10:00
Mikroregión 11 PLUS
5/2021/VO/Kompostáreň Komárno/po Kompostáreň Komárno Strojové vybavenie II
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
10.12.2021
10:00
Mesto Komárno
57425-WYP KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY – III. ETAPA-3.časť
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
22.12.2021
10:00
Obec Lužianky
57453-WYS Vývoz komunálneho odpadu v obci Domaniža
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.12.2021
10:00
Obec Domaniža
57561-MST Dodávka zemného plynu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
27.12.2021
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
57740-WYP Rekonštrukcia objektu Knižnica P.O.Hviezdoslava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.01.2022
10:00
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove
57741-WYP Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí - pokračovanie_Opakovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.01.2022
10:00
Obec Nová Bystrica
27634 Kompostáreň Komárno stavebné práce II
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.12.2021
10:00
Mesto Komárno
65/ME/2021 „Zabezpečenie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Dunajská Streda“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
16.12.2021
09:00
Mesto Dunajská Streda
67/ME/2021 Nákup, dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
22.12.2021
09:00
EKO - podnik verejnoprospešných služieb
68/ME/2021 „Zabezpečenie odberu, transportu, analýz vzoriek palív a s nimi súvisiace služby“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
16.12.2021
09:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
69/ME/2021 „Potraviny pre Školský internát, Medická 2, Košice“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
28.12.2021
09:00
Školský internát, Medická 2, Košice
AOS-300/24-158/2021 Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-160/2021 Dlažobné materiály
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
39528-MSS Informačný systém Centra právnej pomoci
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
17.12.2021
10:00
Centrum Právnej Pomoci
HR-VPP-269-21 Kamerový systém pre plniacu stanicu CNG Martin
Kvalifikačný systém
06.12.2021
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
Zobrazených: 21 - 40 / 57 Stránky:  1 2 3
02.12.2021 17:23:04