Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
022210/2019 Stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2019
10:00
Mesto Žilina
1/2019 Oprava lokomotívy DH 100/4
Zákazka s nízkou hodnotou
25.10.2019
12:00
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
24243-MSS Zriadenie a prevádzkovanie komplexnej HVPS
12.11.2019
09:30
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
25945-WYS Komplexné poistenie pre mesto Žilina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.10.2019
10:00
Mesto Žilina
2019/S 166-406813 Údržba a starostlivosť o verejnú zeleň
24.10.2019
10:00
Mesto Lučenec
2019/S 175-426382 Zimná údržba, údržba dopravného značenia a čistenie komunikácií
24.10.2019
10:00
Mesto Lučenec
2019/S 187-453454 Stavebné práce a údržba miestnych komunikácií
11.11.2019
10:00
Mesto Lučenec
24737-WYP Cyklotrasa Malé Leváre – Veľké Leváre
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.11.2019
10:00
Obec Veľké Leváre
24775-WYP Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Žarnovica_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.10.2019
09:00
Mesto Žarnovica
26155-WYP Zlepšenie tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií materskej školy..
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.11.2019
09:00
Obec Rozhanovce
26332-WYT DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU PRE MESTO ZVOLEN A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.10.2019
09:00
Mesto Zvolen
26698-WYP DOM HZS ZÁPADNÉ TATRY - ŽIAR
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.11.2019
10:00
Horská záchranná služba
30/ME/2019 „Potraviny pre Národné rehabilitačné centrum Kováčová"
11.11.2019
09:00
Národné rehabilitačné centrum Kováčová
31/ME/2019 „Nákup a dodávka elektrickej energie“
12.11.2019
09:00
Mesto Dunajská Streda
25875-WYS Komplexná služba elektronického systému pre Klinické skúšanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.10.2019
13:00
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
428/1 Liptovské múzeum v Ružomberku - obnova objektov - archeologický skanzen Havránok
Zákazka s nízkou hodnotou
31.10.2019
09:00
Žilinský samosprávny kraj
45212222-8 Stavebné úpravy strechy telocvične so zateplením-havarijný stav
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2019
10:55
Stredná odborná škola polytechnická, Ružomberok
AOS-300/22-108/2019 Zber, preprava a zneškodňovanie nebezpečných a osatných odpadov
Zákazka s nízkou hodnotou
05.11.2019
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
25032-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Mesto Bánovce nad Bebravou
31.10.2019
13:00
Mesto Bánovce nad Bebravou
25030-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Mesto Bánovce nad Bebravou
31.10.2019
14:00
Mesto Bánovce nad Bebravou
Zobrazených: 21 - 40 / 58 Stránky:  1 2 3
24.10.2019 04:42:06