Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
13189-MSS Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen
28.06.2019
09:00
Mesto Zvolen
13215-WYP Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2,450 - 2,957 v k.ú. obce Radôstka č.2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.07.2019
09:00
Obec Radôstka
13898-WYP DOM HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY - NÍZKE TATRY - JASNÁ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
16.07.2019
10:00
Horská záchranná služba
13921-WYP Dom Horskej záchrannej služby Nízke Tatry Juh
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
16.07.2019
10:00
Horská záchranná služba
14164-WYP STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A MATERSKEJ ŠKOLY VARÍN.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.06.2019
10:00
Obec Varín
14340-WYP Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.07.2019
10:00
Obec Krajná Bystrá
14353-WYP Námestie SNP Zvolen, pešia zóna - III. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.07.2019
09:00
Mesto Zvolen
16/ME/2019 HUSK Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku klopúce na dvere UNESCO
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.07.2019
09:00
Obec Iža
13865-WYP „Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry, Zdravotné stredisko - Zemianska Olča“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.07.2019
11:00
Obec Zemianska Olča
1806/2019 Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ a MŠ sv. Gorazda, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
27.06.2019
09:00
Mesto Žilina
180602/2019 Stavebné úpravy vzduchotechniky ZŠ a MŠ Školská 49, Závodie, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
27.06.2019
09:00
Mesto Žilina
13773-WYP „Zateplenie striech a obvodového plášťa na internáte ŠD 3 UMB Tajovského 51 B. Bystrica“.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.06.2019
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
1906/2019 Stavebné úpravy vzduchotechniky - ZŠ Martinská 20, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
01.07.2019
09:00
Mesto Žilina
2/ME/Košice „Rekonštrukcia školského internátu – vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie“
Zákazka s nízkou hodnotou
28.06.2019
23:55
Školský internát Medická 2, Košice
2006/2019 Stavebné úpravy vzduchotechniky - ZŠ Dolná Trnovská 36, Žilina - Trnové
Zákazka s nízkou hodnotou
01.07.2019
09:30
Mesto Žilina
14705-WYT Obstaranie záhradných kompostérov - KZ Podpoľanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.07.2019
10:00
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie
14890-MSS Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok
30.07.2019
09:00
Mesto Žilina
13841-MSS Dodávka služieb pre systém PKI a poskytovanie podpory a rozvoja systému PKI pre Finančnú správu
08.07.2019
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
13842-MSS Poskytovanie služieb infraštruktúry verejných kľúčov pre IS e-kasa
08.07.2019
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
14578-WYP Rekonštrukcia fasády na ŠD Dobrovičova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.07.2019
12:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Zobrazených: 21 - 40 / 64 Stránky:  1 2 3 4
25.06.2019 18:12:08