Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
eBIZ-06/2019 NÁUČNÝ CHODNÍK Modra – Piesok
Zákazka s nízkou hodnotou
05.03.2019
09:00
Mesto MODRA
18409-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.03.2019
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
NZ/2018-ŠOP IKT Nákup IKT techniky
Verejná súťaž
08.03.2019
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
NLZ/2018-Q-odpad. mat. Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž
05.03.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
NLZ/2018-Q-Miešadlo Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž
05.03.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
NLZ/2018-KZ-katalyzátory Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
05.03.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
NLZ/2018-KZ-LAB Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž
05.03.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
18662-MSS Sanácia environmentálnych záťaží v obci Predajná
28.02.2019
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
MŽP/NL - 01/2019 Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (4)
07.03.2019
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
GR/002305/2019 SMART (inteligentný) odpadkový systém
18.03.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
AOS-300/22-40/2019 Čerstvá zelenina, čerstvé ovocie a konzumné zemiaky
Zákazka s nízkou hodnotou
26.02.2019
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300-22-41/2019 Výrobky rýchleho občerstvenia
Zákazka s nízkou hodnotou
26.02.2019
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
3966 - WYP „Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.03.2019
12:00
Obec Jarok
7/20196/SOSCA17.nov.-4 Nákup nealkoholických a alkoholických nápojov
Zákazka s nízkou hodnotou
28.02.2019
08:05
Žilinský samosprávny kraj
3695 - MST „Proton-transfér reakčný spektrometer – monitorovanie v reálnom čase“
15.03.2019
09:00
P e W a S s.r.o.
4055-MSS Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen
20.03.2019
09:00
Mesto Zvolen
3684 - MSS „Zmluvný výskum pre získanie poznatkov z testovania obaleného osiva superabsorpčným polymérom hustosiatych obilnín v kontrolovaných podmienkach“
15.03.2019
09:00
P e W a S s.r.o.
3315/2019 Zabezpečenie prepravných výkonov v mestskej hromadnej autobusovej doprave v meste Kežmarok
19.03.2019
12:00
Mesto Kežmarok
1849 - MSS „Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme na území mesta Dunajská Streda v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Dunajská Streda“
26.02.2019
09:00
Mesto Dunajská Streda
4115-WYP Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.03.2019
10:00
Náš Región - Podpoľanie
Zobrazených: 1 - 20 / 47 Stránky:  1 2 3
23.02.2019 01:46:06