Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
ZsNH/2019/025 Výkon činností zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov
Zákazka s nízkou hodnotou
02.07.2019
15:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
ZsNH/2019/021 Príprava detailných podkladov pre implementáciu, vrátane ohodnotenia predpokladaných nákladov pre Projekt Doplnkových meraní kvality ovzdušia II
Zákazka s nízkou hodnotou
28.06.2019
12:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
ZsNH/2019/019 Dodanie Veľkoplošných pútačov pre informovanie a komunikáciu pre SHMÚ
Zákazka s nízkou hodnotou
26.06.2019
16:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
ZAB_OPKZP_03_2019 Modernizácia a prestavba budov a areálu Materskej školy Žabokreky - stavebné úpravy.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.07.2019
10:00
Obec Žabokreky
14355-WYP Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Sverepec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.07.2019
10:00
Obec Sverepec
14607-MSS Odber vzoriek podzemných vôd a meranie parametrov in situ vo vybraných objektoch Štátnej monitorovacej siete na Slovensku
18.07.2019
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
14556 - MST Zberný dvor Revúca - tovary
24.07.2019
10:00
Mesto Revúca
14249-WYT Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Kotolňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.09.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
13826-WYP Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Lednické Rovne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.07.2019
10:00
Obec Lednické Rovne
14508-WYS Vypracovanie programu starostlivosti o hlavátku podunajskú
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.07.2019
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
18409-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.07.2019
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
14575-WYP Rekonštrukcia rozvodov ZTI a sociálnych priestorov v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.07.2019
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
13830-WYP Integrácia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti v obci Oravská Lesná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.07.2019
10:00
Obec Oravská Lesná
13840-MSS Komplexné služby mobilného operátora
01.07.2019
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž
06.08.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž
06.08.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
06.08.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž
06.08.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
13647-MST Suroviny pre výskum – šťavy, ovocie, zelenina, rastliny
28.06.2019
10:00
McCarter a.s.
AOS-300/22-73/2019 Koreniny a chuťové prísady
Zákazka s nízkou hodnotou
01.07.2019
13:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Zobrazených: 1 - 20 / 64 Stránky:  1 2 3 4
25.06.2019 17:54:49