Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
22472-MSS Ostatné systémy ZVJS - SW
11.09.2019
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
ZTCA-10-2019 Prístroj na kombinovanú elektroliečbu 2ks pre FRO - opakovaná
Zákazka s nízkou hodnotou
23.08.2019
10:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
18954-MST Ostatné systémy ZVJS
05.09.2019
12:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
SZ-004 KNsP Čadca - Stavebné úpravy JIS traumatologického oddelenia
Zákazka s nízkou hodnotou
03.09.2019
10:30
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
PT 15/2019 Odborné kontroly, servisné služby a odstraňovanie porúch na zariadeniach EPS a HSP
Zákazka s nízkou hodnotou
30.08.2019
15:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
14249-WYT Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Kotolňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.09.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
15363-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.09.2019
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž
31.10.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž
31.10.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
30.10.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž
30.10.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
23184-MSS Sanácia svahových deformácií na vybraných lokalitách Slovenska (2)
20.09.2019
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18182-MSS Audit účtovnej jednotky
17.09.2019
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
K/2019 Dezinfekčné prostriedky do umývačiek príslušenstva a nástrojov používaných v zdravotníctve
Zákazka s nízkou hodnotou
28.08.2019
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
GR/015247/2019 Komplexné zabezpečenie a realizácia marketingových kampaní vrátane správy sociálnych sietí
11.09.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
22844 - MSS Filmová produkcia
11.09.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
GR/015240/2019 Propagačné predmety
16.09.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
FD-1-2019 Strážna služba
Zákazka s nízkou hodnotou
28.08.2019
08:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
16732-WYP PCÚ Komárno - rekonštrukcia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.09.2019
08:30
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
29/ME/2019 „Potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb“
25.09.2019
14:00
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Zobrazených: 1 - 20 / 46 Stránky:  1 2 3
23.08.2019 06:55:29