Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
ZO_NZ_11_2019 Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
19.06.2020
10:00
MP Profit PB, s.r.o.
20310-WYP Požiarne schodisko – ŠD/A, M. Uhra
04.06.2020
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
15363-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.09.2020
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
20406-WYP „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied a odstránenie havarijného stavu fasády Tajovského 40, Banská Bystrica“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.06.2020
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
13065-WYP Karanténna a rehabilitačná stanica pre mačku divú
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.06.2020
10:00
Národná zoologická záhrada Bojnice
25041-MSP Zabezpečenie priaznivého stavu vybraných druhov živočíchov technickými úpravami v interiéroch podzemných priestorov chráneného územia
30.06.2020
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž
04.09.2020
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž
04.09.2020
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
02.09.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž
02.09.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
20300-WYT Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Regionálne združenie miest a obcí – Požitavský región
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.05.2020
09:00
Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región
CIZS_TV_02_2020 Dodávka zdravotníckej techniky a vybavenia pre CIZS Tvrdošín
10.06.2020
10:00
Mesto Tvrdošín
AOS-300/23-72/2020 Výpočtová technika - počítačové kofigurácie
Zákazka s nízkou hodnotou
27.05.2020
12:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-70/2020 Hydrogeologický prieskum v areáli PSC-Kaleník - opakovaná
Zákazka s nízkou hodnotou
01.06.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20464-WYP Obnova, rekonštrukcia a modernizácia VZT a MaR na FTF VŠMU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.06.2020
10:00
Vysoká škola múzických umení
24(ME/2020 „Proton-transfér reakčný spektrometer – monitorovanie v reálnom čase“
17.06.2020
09:00
P e W a S s.r.o.
22/ME/2020 Vybudovanie uzavretého športového areálu zriadeného v areáli materskej školy: Montovaná hala s PVC opláštením pre projekt: „Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Imeľ“
Zákazka s nízkou hodnotou
05.06.2020
10:00
Obec Imeľ
20613-MSS Služby mestskej autobusovej dopravy v meste Považská Bystrica
26.06.2020
10:00
Mesto Považská Bystrica
2020_04_01 Bezpečne, zdravo, za prácou – Cyklomobilne v Hriňovej
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
16.06.2020
10:00
Mesto Hriňová
11768-MUS SLA o podpore prevádzky, údržbe a úpravach ISFS-SD
Užšia súťaž
28.05.2020
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Zobrazených: 1 - 20 / 36 Stránky:  1 2
27.05.2020 11:13:16