Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
2020ZNH004 Schodisková plošina
Zákazka s nízkou hodnotou
29.09.2020
09:00
Kysucké múzeum v Čadci
2020ZNH003 Obstaranie regálov v rámci projektu s názvom "Rekonštrukcia časti depozitára histórie" (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2020
09:00
Kysucké múzeum v Čadci
2/3 Ochrana zbierok v depozitári história
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2020
08:00
Považské múzeum v Žiline
29990-MST Nákup dopravných prostriedkov - motorové vozidlo so špeciálnou úpravou na prevoz psov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
01.10.2020
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
1/škola/2020 „SOŠ pedagogická, T. Teplice – stavebné úpravy interiéru telocvične.“
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2020
10:00
Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice
3182521652 - WYP Výmena umelej trávy na ihriskách s umelou trávou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.10.2020
09:00
Slovenský futbalový zväz
1/2020 Stavebné úpravy - zateplenie a výmena okien
Zákazka s nízkou hodnotou
25.09.2020
09:00
Školu umeleckého priemyslu v Ružomberku
04/2020 Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina - stavebné úpravy podlahových plôch v budove školy
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2020
12:00
Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina
03/2020-E CSS ORAVA, Tvrdošín - Stavebné úpravy budovy s. č. 30
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2020
11:00
Centrum sociálnych služieb ORAVA
02/2020 CSS ORAVA, Tvrdošín - Stavebné úpravy budovy s. č. 30
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2020
11:00
Centrum sociálnych služieb ORAVA
2020/S 164-398903 Poskytovanie mobilných, dátových a telefónnych služieb
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
28.09.2020
09:30
Mestský úrad Žilina
01/2020 CSS Zákamenné - Realizácia oplotenia, pracovisko Zubrohlava
Zákazka s nízkou hodnotou
29.09.2020
15:08
Centrum sociálnych služieb Zákamenné
31952-WYP Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici-II.etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.09.2020
11:00
Mesto Banská Bystrica
31948-WYP Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici-I.etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.09.2020
10:00
Mesto Banská Bystrica
Osvetlenie troch priechodov pre chodcov na ul. sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2020
10:00
Mesto Žilina
SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok - zateplenie obvodového plášťa na budove internátu
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2020
14:00
Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok
31401-WYP Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica - stavebné úpravy parkovísk
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.10.2020
09:00
Mesto Skalica
Zobrazených: 41 - 57 / 57 Stránky:  1 2 3
21.09.2020 20:43:09