Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
23449-WYT 4 kusy terénnych úžitkových motorových vozidiel - prevádzka pzv
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.09.2019
08:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
20190801 Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava IV. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.10.2019
10:00
Obec Vígľaš
23577-MST Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2020
23.09.2019
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž
30.10.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž
31.10.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
30.10.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
23574-MST Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2020
23.09.2019
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Kancelárske potreby (2019 - 2020) pre zariadenie Likava CSS
Zákazka s nízkou hodnotou
25.09.2019
13:00
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž
31.10.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
MŽP/PL 01/2019 Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.10.2019
09:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
249/2019 Nastaviteľná vaňa, zdvíhacia stolička
Zákazka s nízkou hodnotou
19.09.2019
09:00
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín
24035 - WYT Nákladný terénny automobil na prepravu materiálu a osôb 2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.09.2019
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Nákup propagačných materiálov mesta Žilina/služby súvisiace s doručením propagačných materiálov/dopravné služby/grafické služby
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2019
10:00
Mesto Žilina
MŽP/ NL 05/2019 Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (5)
18.10.2019
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odstránenie ruderálného porastu.
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2019
09:00
Urbárska obec - Pozemkové a lesné spoločenstvo, 010 04 Žilina
23145-WYP Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR, s.r.o..
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.10.2019
10:00
GOHR, s.r.o.
0204/2019 Oplotenie cintorína Žilina - Budatín
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2019
09:00
Mesto Žilina
3/2019 Oprava a výmena poškodeného šindľa na streche zvonice v Gotickom kostole Všetkých svätých v Ludrovej
Zákazka s nízkou hodnotou
25.09.2019
12:00
Liptovské múzeum v Ružomberku
248/2019/2 Oprava strechy
Zákazka s nízkou hodnotou
25.09.2019
09:00
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín
18954-MST Ostatné systémy ZVJS
10.10.2019
12:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Zobrazených: 1 - 20 / 50 Stránky:  1 2 3
18.09.2019 18:07:33