Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
18409-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.07.2019
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
14249-WYT Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Kotolňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.09.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
14952-WYP Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Stavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.06.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
14340-WYP Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.07.2019
10:00
Obec Krajná Bystrá
13215-WYP Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2,450 - 2,957 v k.ú. obce Radôstka č.2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.07.2019
09:00
Obec Radôstka
1706/2019 Úprava povrchu kosením mestských pohrebísk
Zákazka s nízkou hodnotou
25.06.2019
08:30
ŽILBYT, s.r.o.
13189-MSS Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen
28.06.2019
09:00
Mesto Zvolen
5/ME/Vráble “Rekonštrukcia vstupného priesturu k bočnému vstupu KD Horný Ohaj”
Zákazka s nízkou hodnotou
25.06.2019
09:00
Mesto Vráble
13865-WYP „Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry, Zdravotné stredisko - Zemianska Olča“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.07.2019
11:00
Obec Zemianska Olča
2/ME/Košice „Rekonštrukcia školského internátu – vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie“
Zákazka s nízkou hodnotou
28.06.2019
23:55
Školský internát Medická 2, Košice
13533-WYP „Turisticko náučný chodník Jozefa Kronera“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26.06.2019
11:00
Obec Staškov
13193 - MST „Vybudovanie odborných učební - Mestská časť Bratislava–Vrakuňa“
28.06.2019
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
13773-WYP „Zateplenie striech a obvodového plášťa na internáte ŠD 3 UMB Tajovského 51 B. Bystrica“.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.06.2019
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
12977 - WYP „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.06.2019
09:00
Obec Zemianska Olča
Zobrazených: 61 - 74 / 74 Stránky:  1 2 3 4
20.06.2019 17:58:25