Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
15903 - WYP Oprava, údržba a výstavba miestnych komunikácií v meste Zvolen
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26.07.2019
09:00
Mesto Zvolen
13215-WYP Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2,450 - 2,957 v k.ú. obce Radôstka č.2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.08.2019
09:00
Obec Radôstka
16732-WYP PCÚ Komárno - rekonštrukcia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.08.2019
09:30
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
VS 10/2019 Ostatné systémy ZVJS
26.08.2019
09:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
17242-WYT Súpravy na triedenie odpadu v rámci projektu Triedim, triediš, triedime
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.07.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
15871-WYP Zateplenie budovy SOŠ veterinárnej Košice Barca
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26.07.2019
09:00
Stredná odborná škola veterinárna Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice - Barca
008977/2019 Pohotovostná súprava na odstraňovanie a zmierňovanie mimoriadne závažných environmentálnych situácií
29.07.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
011121/2019 Systém na komplexné poskytovanie environmentálnych informácií pre potreby identifikácie prírodných a poloprírodných oblastí v kontexte tvorby dokumentov ÚSES na miestnej úrovni
19.08.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
ZsNH/2019/028 Aktualizácia infraštruktúry pre webstránky Odboru emisie a biopalivá
Zákazka s nízkou hodnotou
25.07.2019
14:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
1499-MST Kancelárske potreby
23.07.2019
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
15107-WYP REKONŠTRUKCIA ROZVODOV TEPLA – MESTO NOVÁKY.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.08.2019
10:00
BENET, s. r. o.
VO_19 05 UL Anestéziologický liek
Zákazka s nízkou hodnotou
29.07.2019
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
06.08.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž
06.08.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
18182-MSS Audit účtovnej jednotky
20.08.2019
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
I/2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: „Prestavba očného a krčného pavilónu III. Etapa (3 NP + suterén)" v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši.
Zákazka s nízkou hodnotou
06.08.2019
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
14148-MST Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Didaktické pomôck
Verejná súťaž
29.07.2019
10:00
Mesto Banská Bystrica
16500-WYP Prístavba, prestavba a rekonštrukcia hasičských zbrojníc na území mesta Považská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.07.2019
10:00
Mesto Považská Bystrica
14556 - MST Zberný dvor Revúca - tovary
24.07.2019
10:00
Mesto Revúca
16539-WYP Cykloturist.chodník Tvrdošín-Koscielisko
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.07.2019
10:00
Mesto Tvrdošín
Zobrazených: 1 - 20 / 42 Stránky:  1 2 3
20.07.2019 01:12:25