Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
16715-WYP REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA STREDISKA ČISTOTY BRATISLAVA, M.Č. RAČA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.12.2018
09:00
MČ Rača
16963-WYT Hasičská automobilová plošina pre cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.12.2018
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
AOS-300/21-144/2018 Umiestnenie a pripojenie náhradného (núdzového) zdroja - motorgenerátora MG s daným záložným výkonom, pozostávajúceho z motorgenerátora a jeho riadenia k rozvodu NN
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.01.2019
08:30
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
MŽP/NL 11/2018 Poskytnutie poradenských služieb pre programy Európskej únie a iných poradenských služieb pre rezort Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
Verejná súťaž
07.01.2019
09:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16956-MST Združená dodávka elektrickej energie pre objekty UPJŠ v Košiciach (2019-2021)
Verejná súťaž
07.01.2019
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2/Amicus SK, s.r.o., „Vývoj softvéru“
Zákazka s nízkou hodnotou
20.12.2018
12:00
Amicus SK, s.r.o.
1/Amicus SK, s.r.o., „Zostava foriem na výrobu nového zariadenia IQ2400TH2S“
Zákazka s nízkou hodnotou
20.12.2018
12:00
Amicus SK, s.r.o.,
Ovocie, zelenina a zemiaky
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2018
13:59
Centrum sociálnych služieb ANIMA
FED_07_2018_OZ Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia v spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko, a.s.
Verejná súťaž
31.12.2018
10:00
Fagor Ederlan Slovensko, a.s.
VO12/18 Napájacia nádrž s odplyňovačom
Zákazka s nízkou hodnotou
19.12.2018
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
NLZ/2018-KZ-katalyzátory Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
05.03.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
NLZ/2018-KZ-LAB Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž
05.03.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
Zdvíhacie zariadenie pre zariadenie Likava - Centrum sociálnych služieb
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2018
13:00
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
2018/S 224-512684 Zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev na území mesta Hlohovec do 31.3.2020
Verejná súťaž
17.12.2018
10:00
Mesto Hlohovec
17023 - MSS „Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Komárno "
11.01.2019
09:00
Mesto Komárno
17327 - MST „Nákup elektrickej energie pre Mesto Komárno "
11.01.2019
09:00
Mesto Komárno
16982 - WYP „Oprava a údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.12.2018
09:00
Mesto Komárno
13680-WYT Kompostéry pre mesto Krásno nad Kysucou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.01.2019
10:00
Mesto Krásno nad Kysucou
17715 - WYP „Cyklistické trasy v Želiezovciach - zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy“ (Kód projektu v ITMS2014+ 302011M339).
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
16.01.2019
09:00
Mesto Želiezovce
061201/2018 Oplotenie cintorína Žilina - Budatín, Východná časť
Zákazka s nízkou hodnotou
14.12.2018
09:00
Mesto Žilina
Zobrazených: 1 - 20 / 43 Stránky:  1 2 3
11.12.2018 21:35:10