Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
10868-MSS Interaktívny systém dodavateľských reťazcov
08.06.2020
10:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Hormóny - Betametazón
Zákazka s nízkou hodnotou
10.06.2020
10:00
Nemocnica Poprad, a. s.
21214-MST Dodávka elektriny pre rok 2021
24.06.2020
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
20310-WYP Požiarne schodisko – ŠD/A, M. Uhra
04.06.2020
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
ZO_NZ_11_2019 Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
19.06.2020
10:00
MP Profit PB, s.r.o.
A0 POTRAVINY
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2020
09:00
Centrum sociálnych služieb ANIMA
Pečivo a pekárenské výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
09.06.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
02.09.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž
02.09.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
Odvoz a likvidácia komunálneho a separovaného odpadu, Likava-Centrum sociálnych služieb
Zákazka s nízkou hodnotou
02.06.2020
14:08
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
15419-MSS Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica
19.06.2020
10:00
Mesto Banská Bystrica
2020_04_01 Bezpečne, zdravo, za prácou – Cyklomobilne v Hriňovej
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
16.06.2020
10:00
Mesto Hriňová
20613-MSS Služby mestskej autobusovej dopravy v meste Považská Bystrica
26.06.2020
10:00
Mesto Považská Bystrica
CIZS_TV_02_2020 Dodávka zdravotníckej techniky a vybavenia pre CIZS Tvrdošín
10.06.2020
10:00
Mesto Tvrdošín
012605/2020 Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne - Jedáleň J. Borodáča Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
09.06.2020
09:00
Mesto Žilina
20619-MST Dodávka elektrickej energie
30.06.2020
10:00
Mesto Žilina
Vypracovanie znaleckého posudku k.ú. Zádubnie
Zákazka s nízkou hodnotou
08.06.2020
09:00
Mesto Žilina
012805/2020 Rekonštrukcia podchodu na ul, P. O. Hviezdoslava, Žilina – spracovanie PD, OAD, IČ
Zákazka s nízkou hodnotou
08.06.2020
09:00
Mesto Žilina
020206/2020 Nákup antibakteriálnych čističov na ruky a plochy
Zákazka s nízkou hodnotou
08.06.2020
11:15
Mesto Žilina
012705/2020 Oprava havarijného stavu strechy MŠ Puškinova v MČ Žilina, Hliny 3
Zákazka s nízkou hodnotou
10.06.2020
09:00
Mesto Žilina
Zobrazených: 1 - 20 / 36 Stránky:  1 2
02.06.2020 13:24:56