SK EN  | 20.3.2018 02:47:12

 Zverejnené zákazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
2884-WYP Obnova asfaltového povrchu miestnych komunikácií po výstavbe kanalizácie 23.03.2018
09:00
Obec Čierny Balog
1541-MSS Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry 21.03.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
7663-MSS Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave 27.03.2018
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
PHZ/001/2018 Notebook - prieskum trhu na určenie PHZ 31.03.2018
16:00
Procurio s.r.o.
3787-WYP REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU KYČERKA V MESTE ČADCA 10.04.2018
10:00
Mesto Čadca
REK000516/2018-NVD Služby mobilného operátora 21.03.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
REK000415/2018-NVD Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje 23.03.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2109-MSS Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 04.04.2018
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Lesný traktor s príslušenstvom 06.04.2018
10:00
AGROFARMA-Šándor s.r.o.
Lesnícke strojové vybavenie 12.04.2018
10:00
AGROLES s.r.o.
3704-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly AUTOCOM s.r.o. 12.04.2018
11:00
AUTOCOM s.r.o.
Výstavba a výsadba chmeľnice 19.04.2018
10:00
Banskobystrický pivovar, a.s.
Mechanické prostriedky na pestovanie chmeľu 19.04.2018
10:00
Banskobystrický pivovar, a.s.
Lesnícke strojové vybavenie 06.04.2018
10:00
Bývalý urbár – pozemkové spoločenstvo Lutiše
3459 - WYP Zníženie energetickej náročnosti v CRT-ELECTRONIC,spol. s r. o. Or. Lesná 09.04.2018
10:00
CRT - ELECTRONIC,spol. s r.o. Or.Lesná
Obstaranie lesníckych technológií 11.04.2018
10:00
Daniel Cabaj
Technické vybavenie pre DREVOLES s.r.o. 12.04.2018
10:00
DREVOLES s.r.o.
3125 - MST Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia v spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 15.05.2018
10:00
Fagor Ederlan Slovensko, a.s.
3632-WYP Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR, s.r.o. 12.04.2018
11:00
GOHR, s.r.o.
Lesnícke strojové vybavenie 09.04.2018
10:00
Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.
Zobrazených: 1 - 20 / 41 Stránky:  1 2 3

20.03.2018 02:47:12