Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
FIB – SEM mikroskop pre nanoobrábanie
14.11.2019
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
25301-WYP 9 B.J. v obci Strážne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.10.2019
09:00
Obec Strážne
24334-MSS Procesno-organizačný audit a optimalizácia podporných procesov rozhodovacej činnosti NS SR a informačná podpora NS SR
21.10.2019
14:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
24817-WYP REKONŠTRUKCIA BUDOVY ŠKOLY, GREŠÁKOVÁ UL
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.10.2019
09:00
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice
26155-WYP Zlepšenie tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií materskej školy..
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.10.2019
09:00
Obec Rozhanovce
24775-WYP Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Žarnovica_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.10.2019
09:00
Mesto Žarnovica
24243-MSS Zriadenie a prevádzkovanie komplexnej HVPS
22.10.2019
09:30
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
07-50/2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu: Technické opatrenia v sklade náhradných dielov
Interný postup
14.10.2019
12:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
24429-MSS Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (5)
18.10.2019
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26332-WYT DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU PRE MESTO ZVOLEN A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.10.2019
09:00
Mesto Zvolen
25688-WYS Služby v odpadovom hospodárstve - odvoz a likvidácia odpadu z obcí Nesvady a Imeľ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
22.10.2019
14:00
Obec Nesvady
24737-WYP Cyklotrasa Malé Leváre – Veľké Leváre
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.10.2019
09:00
Obec Veľké Leváre
25875-WYS Komplexná služba elektronického systému pre Klinické skúšanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.10.2019
13:00
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
25701-MST Dodávka zemného plynu
06.11.2019
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
25476-WYS Úprava informačného systému na poskytovanie a preplácanie poukážok pre Národný projekt Zelená domácnostiam II
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.10.2019
13:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
2019/S 197-477729 Technické vybavenie pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov a poskytnutie príslušných služieb
Užšia súťaž
12.11.2019
09:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24861-WYP Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Strážska cesta vo Zvolene, úsek č. 1
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.10.2019
09:00
Mesto Zvolen
24820-WYS Odber, preprava, resp. zneškodnenie odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.10.2019
12:00
Nemocnica Poprad, a. s.
25475-WYT Vybavenie školských jedální
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.10.2019
10:00
COMORRA SERVIS
CSS Letokruhy Žilina – Riešenie havaríjneho stavu strechy ul Karpatská 7– stavebné úpravy strechy
Zákazka s nízkou hodnotou
15.10.2019
12:00
Centrum sociálnych služieb Letokruhy
Zobrazených: 1 - 20 / 64 Stránky:  1 2 3 4
14.10.2019 03:24:54