Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
14576-WYP Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Nové Sady
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.07.2019
14:00
Obec Nové Sady
13840-MSS Komplexné služby mobilného operátora
01.07.2019
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
13215-WYP Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2,450 - 2,957 v k.ú. obce Radôstka č.2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.07.2019
09:00
Obec Radôstka
13773-WYP „Zateplenie striech a obvodového plášťa na internáte ŠD 3 UMB Tajovského 51 B. Bystrica“.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.06.2019
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
AOS-300/22-73/2019 Koreniny a chuťové prísady
Zákazka s nízkou hodnotou
01.07.2019
13:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13089-MST TEP implantáty
28.06.2019
12:00
Nemocnica Poprad, a. s.
AOS-300/22-67/2019 Rekonštrukcia vzduchotechnického zariadenia II. etpa
Zákazka s nízkou hodnotou
08.07.2019
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
008977/2019 Pohotovostná súprava na odstraňovanie a zmierňovanie mimoriadne závažných environmentálnych situácií
25.07.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
13685-WYS Odber, preprava, resp. zneškodnenie odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.06.2019
12:00
Nemocnica Poprad, a. s.
13841-MSS Dodávka služieb pre systém PKI a poskytovanie podpory a rozvoja systému PKI pre Finančnú správu
08.07.2019
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
13189-MSS Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen
28.06.2019
09:00
Mesto Zvolen
14353-WYP Námestie SNP Zvolen, pešia zóna - III. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.07.2019
09:00
Mesto Zvolen
13842-MSS Poskytovanie služieb infraštruktúry verejných kľúčov pre IS e-kasa
08.07.2019
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
14575-WYP Rekonštrukcia rozvodov ZTI a sociálnych priestorov v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.07.2019
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
14578-WYP Rekonštrukcia fasády na ŠD Dobrovičova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.07.2019
12:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
1499-MST Kancelárske potreby
23.07.2019
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
A8-2019 Lahôdkárske výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
28.06.2019
14:00
Centrum sociálnych služieb ANIMA
01/2019 Výroba a dodávka nábytku na mieru
Zákazka s nízkou hodnotou
03.07.2019
09:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
13921-WYP Dom Horskej záchrannej služby Nízke Tatry Juh
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
16.07.2019
10:00
Horská záchranná služba
13898-WYP DOM HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY - NÍZKE TATRY - JASNÁ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
16.07.2019
10:00
Horská záchranná služba
Zobrazených: 1 - 20 / 64 Stránky:  1 2 3 4
25.06.2019 17:59:23