Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
7200 - WYP Oprava a údržba Internátu B5
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.05.2019
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
8019 - MST „SJF VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV“
17.05.2019
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
7288-WYP Dom umenia Piešťany – rekonštrukcia vstupného schodiska
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.05.2019
09:00
Umelecký súbor Lúčnica
7841 - WYP Oprava a údržba Internátu A3
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.05.2019
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5568-MST Osobné motorové vozidlá
26.04.2019
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
MŽP/NL - 02/2019 Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (5)
15.05.2019
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7119 - WYP Oprava a údržba Internátu B4
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.05.2019
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5244-WYP Odkanalizovanie skupiny obcí Horného Žitného ostrova 5. etapa – Kanalizácia Čakany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.05.2019
10:00
Obec Čakany
01/2019 Mlieko a mliečne výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
09.05.2019
14:00
Centrum sociálnych služieb Zákamenné
6827-WYP Revitalizácia športového areálu pri Gymnáziu na Párovskej ulici v Nitre II
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.04.2019
10:00
Gymnázium, Párovská 1, Nitra
4/2019 Medicinálny kvapalný kyslík a prenájom zásobníkovej stanice
Zákazka s nízkou hodnotou
26.04.2019
10:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Vyvážací príves s hydraulickou rukou
Interný postup
30.05.2019
10:00
Juraj Lukáč
NLZ/2018-KZ-katalyzátory Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
06.05.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
NLZ/2018-KZ-LAB Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž
06.05.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
18189-MST Rádionavigačné systémy
28.05.2019
14:30
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
L4/2019 Propofol 1%
Zákazka s nízkou hodnotou
30.04.2019
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
5353 - MSS Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi na území mesta Banská Bystrica
06.06.2019
10:00
Mesto Banská Bystrica
6266-WYP Rekonštrukcia budovy Koruna, bývalý kláštor Paulánov v Šamoríne II
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.05.2019
09:00
Mesto Šamorín
Vypracovanie znaleckých posudkov
Zákazka s nízkou hodnotou
26.04.2019
09:00
Mesto Žilina
2504/2019/1 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby: "Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová
Zákazka s nízkou hodnotou
03.05.2019
09:00
Mesto Žilina
Zobrazených: 1 - 20 / 33 Stránky:  1 2
26.04.2019 02:05:06