Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
184 - WYS Analýza postojov dospelej slovenskej populácie voči ochrane životného prostredia v témach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.01.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
MŽP/NL - 06/2019 Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (6)
30.01.2020
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2019/S 241-592084 Administrátor dotačného programu
03.02.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
26155-WYP Zlepšenie tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií materskej školy..
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.02.2020
09:00
Obec Rozhanovce
4155-MST Nákup IKT
27.02.2020
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
34925-MST Nákup a dodanie informačno-komunikačných technológií (IKT)
30.01.2020
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2019/S 241-590918 Dodávka kotlov v rámci dotačného programu
28.02.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
227-MSS Údržba mestskej verejnej zelene v meste Zvolen na roky 2020 - 2023
07.02.2020
09:00
Mesto Zvolen
35043-MSS Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám
06.02.2020
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
34347-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského domu v Čadci
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.02.2020
09:00
Mesto Čadca
2019/S 251-621693 Nákup technického vybavenia pre enviroučebňu v rámci envirocentra Dropie
05.02.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
35622-WYP Kompostáreň Svätý Peter, zariadenie pre zhodnotenie BRO
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.02.2020
09:00
Obec Svätý Peter
3562-MSP STU FCHPT - Obnova a modernizácia – Stará budova
12.02.2020
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
ZO_NZ_11_2019 Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
12.02.2020
10:00
MP Profit PB, s.r.o.
2/2020/MH Rázová vlna
Zákazka s nízkou hodnotou
31.01.2020
09:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
34475-WYP Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR, s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.03.2020
10:00
GOHR, s.r.o.
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
31.03.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž
31.03.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
L1/2020 Koplex železo-sacharóza - opakovaná zákazka
Zákazka s nízkou hodnotou
31.01.2020
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
2/2020 Jednorazové plienky a podložky
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2020
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Zobrazených: 1 - 20 / 47 Stránky:  1 2 3
27.01.2020 21:01:06