Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
13215-WYP Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2,450 - 2,957 v k.ú. obce Radôstka č.2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.09.2019
09:00
Obec Radôstka
16732-WYP PCÚ Komárno - rekonštrukcia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.09.2019
08:30
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
18954-MST Ostatné systémy ZVJS
05.09.2019
12:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
PT 15/2019 Odborné kontroly, servisné služby a odstraňovanie porúch na zariadeniach EPS a HSP
Zákazka s nízkou hodnotou
30.08.2019
15:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
23093-WYP REKONŠTRUKCIA BALKÓNOV A ZATEPLENIE OBJEKTU PAVILÓNU „C“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.09.2019
09:00
Domov jesene života
GR/015240/2019 Propagačné predmety
16.09.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
22844 - MSS Filmová produkcia
11.09.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
19617-MSS Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 2. etapa
02.09.2019
10:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
23184-MSS Sanácia svahových deformácií na vybraných lokalitách Slovenska (2)
20.09.2019
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22553-WYP Prepojenie okruhov kotolní UMB K8 a K9 Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.09.2019
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
GR/015247/2019 Komplexné zabezpečenie a realizácia marketingových kampaní vrátane správy sociálnych sietí
11.09.2019
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
Odstránenie havárijného stavu kuchyne CSS Horný Turiec Turčianske Teplice
Zákazka s nízkou hodnotou
26.08.2019
13:00
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec
1/ME/Kolárovo „Stravovanie zamestnancov – stravné poukážky“
Zákazka s nízkou hodnotou
23.08.2019
10:00
Centrum voľného času - Szabadidőközpont
23145-WYP Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR, s.r.o..
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.09.2019
10:00
GOHR, s.r.o.
22472-MSS Ostatné systémy ZVJS - SW
11.09.2019
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
30.10.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž
30.10.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
SZ-004 KNsP Čadca - Stavebné úpravy JIS traumatologického oddelenia
Zákazka s nízkou hodnotou
03.09.2019
10:30
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
FD-1-2019 Strážna služba
Zákazka s nízkou hodnotou
28.08.2019
08:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
ZTCA-10-2019 Prístroj na kombinovanú elektroliečbu 2ks pre FRO - opakovaná
Zákazka s nízkou hodnotou
23.08.2019
10:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Zobrazených: 1 - 20 / 46 Stránky:  1 2 3
23.08.2019 07:01:23