Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
16415-WYP Výstavba telocvične
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26.04.2021
09:00
Obec Bošany
AOS-300/24-22/2021 Revízie a servis výťahov
Zákazka s nízkou hodnotou
20.04.2021
15:09
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15277-MST Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
20.04.2021
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
AOS-300/24-18/2021 Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika - celok A až celok E a budova 15
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
12.05.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
19192 - WYT Rekonštrukcia a modernizácia divadelnej sály v MsKS Veľký Krtíš
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.05.2021
10:00
Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš
17963-WYP Zlepšenie vzdelávacej inf. v SOŠ agropotrav. a technickej, Kušnierska brána 349/2 Kežmarok, revitalizácia hlavnej budovy školy s telocvičňou a konferenčné centrum Kušnierska brána 349/2 Kežmarok“_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.04.2021
09:00
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok
11350-MST POČÍTAČOVÉ SIETE A KONEKTIVITA - VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
23.04.2021
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
16328-WYP PRÍSTAVBA A NADSTAVBA JEDÁLNE ZŠ, HARGAŠOVA_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.04.2021
09:00
MČ Záhorská Bystrica
16810-WYP Zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične Spojenej školy, Bijacovce 1
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.05.2021
09:00
Prešovský samosprávny kraj
AOS-300/24-23/2021 Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Zákazka s nízkou hodnotou
27.04.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18319-WYP Zastrešenie bazéna pre vodné pólo kúpaliska Červená hviezda
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.05.2021
09:00
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
OBOB-1/3-5/20201 Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu bývalej školy na materskú školu Most pri Bratislave
Zákazka s nízkou hodnotou
22.04.2021
08:00
Obec Most pri Bratislave
OBOB-1/4-4/20201 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu Rekonštrukcia miestnych komunikácií Most pri Bratislave
Zákazka s nízkou hodnotou
22.04.2021
08:00
Obec Most pri Bratislave
18752-WYP Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov v obci Oravská Lesná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.05.2021
09:00
Obec Oravská Lesná
B1-2021 ČISTIACE A DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY
Zákazka s nízkou hodnotou
30.04.2021
11:00
Centrum sociálnych služieb ANIMA
1/2021/PT Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním zdravotníckej starostlivosti
Prieskum trhu pre určenie PHZ
22.04.2021
09:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
DPMPB_02_2021_OA Obstaranie 5 ks autobusov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
20.04.2021
10:00
Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
16840-MSS Kontrolné merania a spracovávania posudkov – Hefaistos n.o.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
26.04.2021
10:00
Hefaistos n.o.
HNsP/4/2021/VO Prenosný ultrazvukový prístroj vyššej triedy
Zákazka s nízkou hodnotou
28.04.2021
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
Zobrazených: 1 - 20 / 51 Stránky:  1 2 3
17.04.2021 19:43:07