Zverejnen� z�kazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
2018/S 149-340728 Všeobecné potraviny – časť I. múka, ryža, cestoviny, časť II. konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny, časť III. koreniny a chuťové prísady, časť IV. cukor, káva, čaj, čokoláda, časť V. oleje a tuky, časť VI. nápoje
Verejná súťaž
04.09.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11573-WYP Zberný dvor Hriňová_2 - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.09.2018
09:00
Mesto Hriňová
9432-MST Osobné motorové vozidlá
Verejná súťaž
22.08.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
2018/S 157-360215, MAG 374084/2018 Implementácia akčného plánu udržateľného energetického rozvoja Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Verejná súťaž
21.09.2018
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
9581-MSS Modernizácia električkových tratí Vajnorská radiala - Projektová dokumentácia
Verejná súťaž
11.09.2018
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
11168-MSP Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy
Verejná súťaž
11.09.2018
11:30
Hlavné mesto SR Bratislava
9079-MST Logické celky pre realizáciu výskumno-vývojovej úlohy v spoločnosti Kybernetes – laboratórne zariadenia
Verejná súťaž
20.08.2018
09:00
KYBERNETES s.r.o.
9703-WYP PDÚ Skalica - rekonštrukcia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.09.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
11280-WYT 5 ks - Ručný batériou napájaný röntgenový prístroj pre presnú prvkovú kvantitatívnu analýzu vzoriek
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.09.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
2018/S 147-336683, 28072018 Služba vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave v Meste Bardejov
Verejná súťaž
03.09.2018
10:00
Mesto Bardejov
9782-MSS Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiala - Projektová dokumentácia
Verejná súťaž
10.09.2018
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
9903-MST STRELIVO DO RUČNÝCH STRELNÝCH ZBRANÍ PRE POTREBY FR SR, KÚ FS, CÚ
Verejná súťaž
05.09.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
FED_07_2018_OZ Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia v spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko, a.s.
Verejná súťaž
19.10.2018
10:00
Fagor Ederlan Slovensko, a.s.
11550 - WYP „Zberný dvor Abrahám“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.09.2018
09:00
I&P Company Limited s. r. o.
11554 - WYP Zberný dvor Veľký Grob
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.09.2018
09:00
I&P Company Limited s. r. o.
11086-WYP Rekonštrukcia a zastrešenie zimného štadióna - dokončenie stavby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.08.2018
10:00
Mesto Bánovce nad Bebravou
11063 - WYP „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.09.2018
09:00
Mesto Dunajská Streda
11371-WYT „Dodávka zemného plynu“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.09.2018
09:00
Mesto Dunajská Streda
11584-WYT Nádoby na komunálny odpad
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.09.2018
10:00
Mesto Považská Bystrica
11358-WYP Preventívne opatrenia a ochrana pred povodňami v obci Divinka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.09.2018
10:00
Obec Divinka
Zobrazených: 1 - 20 / 27 Stránky:  1 2
19.08.2018 05:30:09