Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
06.08.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž
06.08.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
14705-WYT Obstaranie záhradných kompostérov - KZ Podpoľanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.07.2019
10:00
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie
13647-MST Suroviny pre výskum – šťavy, ovocie, zelenina, rastliny
28.06.2019
10:00
McCarter a.s.
14244-WYP Oprava časti miestnej komunikácie Kapitulská a chodníkov v parku pod pamätníkom SNP, Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.07.2019
09:00
Mesto Banská Bystrica
13916-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - odborné učebne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.07.2019
09:00
Mesto Banská Bystrica
13900-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Školský a laboratórny nábytok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.07.2019
09:00
Mesto Banská Bystrica
14148-MST Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Didaktické pomôck
Verejná súťaž
29.07.2019
10:00
Mesto Banská Bystrica
13894-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - IKT
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.07.2019
09:00
Mesto Banská Bystrica
14556 - MST Zberný dvor Revúca - tovary
24.07.2019
10:00
Mesto Revúca
14890-MSS Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok
30.07.2019
09:00
Mesto Žilina
180602/2019 Stavebné úpravy vzduchotechniky ZŠ a MŠ Školská 49, Závodie, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
27.06.2019
09:00
Mesto Žilina
Spracovanie zámeru pre zisťovacie konanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre navrhovanú činnosť pre stavbu - "Urnový háj, Žilina - Mojšová Lúčka"
Zákazka s nízkou hodnotou
26.06.2019
09:00
Mesto Žilina
1806/2019 Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ a MŠ sv. Gorazda, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
27.06.2019
09:00
Mesto Žilina
Diagnostika podchodu Hviezdoslavova - ŽSR
Zákazka s nízkou hodnotou
28.06.2019
10:00
Mesto Žilina
2006/2019 Stavebné úpravy vzduchotechniky - ZŠ Dolná Trnovská 36, Žilina - Trnové
Zákazka s nízkou hodnotou
01.07.2019
09:30
Mesto Žilina
Nákup a dodanie ochranných pracovných odevov a obuvi pre zamestnancov
Zákazka s nízkou hodnotou
12.07.2019
09:00
Mesto Žilina
Revitalizácia trávnatej plochy - vnútro blok ul. Jaseňová
Zákazka s nízkou hodnotou
02.07.2019
10:00
Mesto Žilina
1906/2019 Stavebné úpravy vzduchotechniky - ZŠ Martinská 20, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
01.07.2019
09:00
Mesto Žilina
13193 - MST „Vybudovanie odborných učební - Mestská časť Bratislava–Vrakuňa“
28.06.2019
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Zobrazených: 21 - 40 / 64 Stránky:  1 2 3 4
25.06.2019 17:47:09