Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
4245-MSS Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
18.03.2019
10:00
Mesto Banská Bystrica
1849 - MSS „Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme na území mesta Dunajská Streda v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Dunajská Streda“
26.02.2019
09:00
Mesto Dunajská Streda
4008-WYP Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch pre mesto Hlohovec do 31.03.2020
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.03.2019
12:00
Mesto Hlohovec
4421-WYT Digitalizácia kina Úsmev v Hlohovci
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.03.2019
15:00
Mesto Hlohovec
Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno - rekonštrukcia strechy
Zákazka s nízkou hodnotou
04.03.2019
09:00
Mesto Žilina
Výroba a odvysielanie audiospotov a poskytnutie mediálneho priestoru pre mesto Žilina v regionálnom rádiu v roku 2019
Zákazka s nízkou hodnotou
04.03.2019
09:00
Mesto Žilina
Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I.
Zákazka s nízkou hodnotou
11.03.2019
13:00
Mesto Žilina
021102/2019 Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci Mesta Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
04.03.2019
09:00
Mesto Žilina
011102/2019 Rekonštrukcia strechy na ZŠ Gaštanová
Zákazka s nízkou hodnotou
28.02.2019
09:00
Mesto Žilina
Dodávanie gastronomických produktov pre kultúrne a športové podujatia organizované alebo spoluorganizované Mestom Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
28.02.2019
09:00
Mesto Žilina
4115-WYP Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.03.2019
10:00
Náš Región - Podpoľanie
3966 - WYP „Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.03.2019
12:00
Obec Jarok
13682-WYT Kompostéry pre obec Nitrianske Pravno
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.02.2019
10:00
Obec Nitrianske Pravno
1/Pribeta/2019 „Komunitné centrum v obci Pribeta“
Zákazka s nízkou hodnotou
07.03.2019
09:00
Obec Pribeta
3695 - MST „Proton-transfér reakčný spektrometer – monitorovanie v reálnom čase“
15.03.2019
09:00
P e W a S s.r.o.
3684 - MSS „Zmluvný výskum pre získanie poznatkov z testovania obaleného osiva superabsorpčným polymérom hustosiatych obilnín v kontrolovaných podmienkach“
15.03.2019
09:00
P e W a S s.r.o.
NLZ/2018-Q-Miešadlo Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž
05.03.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
NLZ/2018-Q-odpad. mat. Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž
05.03.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17226-MSS Dodávka výskumu pre projekt “Priemyselný výskum povlakov pre komponenty ložiskového reduktora na prenos výkonu“
Verejná súťaž
27.03.2019
10:00
SPINEA, s.r.o.
2/ Stredná odborná škola elektrotechnická „Rekonštrukcia toaliet s toaletou pre telesne postihnutých“
Zákazka s nízkou hodnotou
07.03.2019
09:00
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
Zobrazených: 21 - 40 / 47 Stránky:  1 2 3
23.02.2019 01:35:34