Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
006/NLZ/2019 Poskytovanie služieb letnej a zimnej údržby chodníkov Mesta Banská Bystrica
04.11.2019
10:00
Mesto Banská Bystrica
27876-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Školský a laboratórny nábytok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.11.2019
10:00
Mesto Banská Bystrica
25032-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Mesto Bánovce nad Bebravou
31.10.2019
13:00
Mesto Bánovce nad Bebravou
25030-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Mesto Bánovce nad Bebravou
31.10.2019
14:00
Mesto Bánovce nad Bebravou
31/ME/2019 „Nákup a dodávka elektrickej energie“
12.11.2019
09:00
Mesto Dunajská Streda
2019/S 166-406813 Údržba a starostlivosť o verejnú zeleň
24.10.2019
10:00
Mesto Lučenec
2019/S 175-426382 Zimná údržba, údržba dopravného značenia a čistenie komunikácií
24.10.2019
10:00
Mesto Lučenec
2019/S 187-453454 Stavebné práce a údržba miestnych komunikácií
11.11.2019
10:00
Mesto Lučenec
27840-MST Kompostáreň Revúca
25.11.2019
10:00
Mesto Revúca
012210/2019 rekonštrukcia ľavostrannej časti vonkajšej fasády, odtoková rúra 2019 - DJ Veľká okružná (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
29.10.2019
09:00
Mesto Žilina
Dodávka a montáž nábytku pre zariadenia starostlivosti o deti do troch veku dieťaťa, denné centrá, denný stacionár a komunitné centrum
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2019
10:00
Mesto Žilina
Nákup a dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, jedálne, denný stacionár, denné centrá, komunitné centrum a zamestnancov opatrovateľskej služby
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2019
10:00
Mesto Žilina
022110/2019 Rekonštrukcia budovy MP Žilina - výmena výplní otvorov
Zákazka s nízkou hodnotou
31.10.2019
09:00
Mesto Žilina
Vypracovanie znaleckých posudkov
Zákazka s nízkou hodnotou
25.10.2019
10:00
Mesto Žilina
Vypracovanie znaleckých posudkov (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
04.11.2019
10:00
Mesto Žilina
25945-WYS Komplexné poistenie pre mesto Žilina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.10.2019
10:00
Mesto Žilina
Dôkazný alkohol tester s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
24.10.2019
10:00
Mesto Žilina
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: "Rozšírenie a úprava parkoviska vo vnútrobloku A. Bernoláka č. 2203 (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
04.11.2019
10:00
Mesto Žilina
012310/2019 Vybudovanie prístrešku v areáli futbalového ihriska, Žilina - Bytčica
Zákazka s nízkou hodnotou
31.10.2019
09:00
Mesto Žilina
022210/2019 Stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2019
10:00
Mesto Žilina
Zobrazených: 21 - 40 / 58 Stránky:  1 2 3
24.10.2019 04:01:24