DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru

Dynamický nákupný systém | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova, 812 43, Bratislava
Lehota platnosti DNS

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponúk č. 9 Výzva na predloženie ponúk  
  Výzva na predloženie ponúk č. 8 Výzva na predloženie ponúk  
  Výzva na predloženie ponúk č. 7 Výzva na predloženie ponúk  
  Výzva na predloženie ponúk č. 6 Výzva na predloženie ponúk  
  Výzva na predloženie ponúk č. 5 Výzva na predloženie ponúk  
  Výzva na predloženie ponuky č. 4 Súťažné podklady 
  Prílohy - popis parametrov Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky č. 3 Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha č.2 Príloha 
  Výzva na predloženie ponúk č. 2 Výzva na predloženie ponúk  
  Výzva na predloženie ponuky č. 1 Výzva na predloženie ponuky 
  Prílohy č. 1, 2 a 3 Príloha 
  Súťažné podklady Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

26.05.2022 16:39:40