DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru

Dynamický nákupný systém | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova, 812 43, Bratislava
Lehota na žiadosť o účasť

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Prílohy č. 1, 2 a 3 Príloha 
  Súťažné podklady Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.08.2021 16:27:16