DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru

Dynamický nákupný systém | IKT 1/2023 Výzva na predkladanie ponúk č. 14 | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova, 812 43, Bratislava
Lehota platnosti DNS

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponúk č. 11 Výzva na predloženie ponúk  
  Výzva na predloženie ponuky č. 10 Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponúk č. 9 Výzva na predloženie ponúk  
  Výzva na predloženie ponúk č. 8 Výzva na predloženie ponúk  
  Výzva na predloženie ponúk č. 7 Výzva na predloženie ponúk  
  Výzva na predloženie ponúk č. 6 Výzva na predloženie ponúk  
  Výzva na predloženie ponúk č. 5 Výzva na predloženie ponúk  
  Výzva na predloženie ponuky č. 4 Súťažné podklady 
  Prílohy - popis parametrov Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky č. 3 Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha č.2 Príloha 
  Výzva na predloženie ponúk č. 2 Výzva na predloženie ponúk  
  Výzva na predloženie ponuky č. 1 Výzva na predloženie ponuky 
  Prílohy č. 1, 2 a 3 Príloha 
  Súťažné podklady Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

22.07.2024 18:55:38