Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie audítorských a overovacích prác za roky 2021 a 2022 pre mesto Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 11494900 | Kód: 011301/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - 011301/2021 Oznámenie o výsledku - uspel
2021\01\25
25.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 011301/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\25
25.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 011301/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\25
25.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 011301/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\25
25.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 011301/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\25
25.01.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 011301/2021 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\01\22
22.01.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 011301/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\01\13
13.01.2021
 Príloha č. 2 Návrh Zmluvy Príloha
2021\01\13
13.01.2021
 Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2021\01\13
13.01.2021
22.10.2021 12:58:54