Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckých posudkov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 34569626

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckých posudkov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\06\26
26.06.2019
 Príloha 4 b) - Vypracovanie znaleckých posudkov Príloha
2019\06\26
26.06.2019
 Príloha 4 a) - Vypracovanie znaleckých posudkov Príloha
2019\06\26
26.06.2019
 Príloha 3 - Vypracovanie znaleckých posudkov Príloha
2019\06\26
26.06.2019
 Príloha 2 - Vypracovanie znaleckých posudkov Príloha
2019\06\26
26.06.2019
 Príloha 1 - Vypracovanie znaleckých posudkov Príloha
2019\06\26
26.06.2019
26.10.2021 14:27:39