Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela - "Zateplenie budovy ZPS na ul. Osiková, Žilina"

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 46398720

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Stavebný a technický dozor pre realizáci Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\10\15
15.10.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\10\15
15.10.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Stavebný a technický dozor pre realizáci Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\15
15.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Stavebný a technický dozor pre realizáci Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\01
01.10.2020
 Príloha č. 3 - Projektová dokumentácia a VV stavby Príloha
2020\10\01
01.10.2020
 Príloha č. 2 - Zmluva o dielo stavby Príloha
2020\10\01
01.10.2020
 Príloha č. 1 - Zmluva na výkon stavebného a technického dozoru Príloha
2020\10\01
01.10.2020
22.10.2021 12:02:09