Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Asfaltovacie práce – oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 51678667

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zverejnenie zmluvy Ostatné dokumenty
2021\06\01
01.06.2021
 Zmluva Ostatné dokumenty
2021\06\01
01.06.2021
 Oznámenie o výsledku Ostatné dokumenty
2021\06\01
01.06.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 22954-WYP Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\08\05
05.08.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 22954-WYP Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\08\05
05.08.2020
 Vylúčenie uchádzača, 22954-WYP Ostatné dokumenty
2020\08\05
05.08.2020
 Žiadosť o vysvetlenie - 22954-WYP Žiadosť o vysvetlenie
2020\07\30
30.07.2020
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2020\07\23
23.07.2020
 Sprístupnenie návrhu na plnenie kritéria uchádzačov Ostatné dokumenty
2020\07\23
23.07.2020
 Vysvetlenie - 22954-WYP Vysvetlenie
2020\07\20
20.07.2020
 Vysvetlenie č. 1 - 22954-WYP Vysvetlenie
2020\07\09
09.07.2020
 Dokumenty na profile - Asfaltovacie práce – oprava a rekonštruk Dokumenty na profile
2020\06\25
25.06.2020
 Súťažné podklady - Zmluva Súťažné podklady
2020\06\25
25.06.2020
 Súťažné podklady - Miesta realizácie stavebných prác Súťažné podklady
2020\06\25
25.06.2020
 Súťažné podklady - Návrh na plnenie kritéria Súťažné podklady
2020\06\25
25.06.2020
 Súťažné podklady - Asfaltovacie práce – oprava a rekonštruk Súťažné podklady
2020\06\25
25.06.2020
21.10.2021 06:49:29