Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodanie a inštalácia 2 ks exteriérových infokioskov pre MsÚ Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 59810684

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Dodanie a inštalácia 2 ks exteriérových Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\07\15
15.07.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Dodanie a inštalácia 2 ks exteriérových Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\07\15
15.07.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Dodanie a inštalácia 2 ks exteriérových Oznámenie o výsledku - uspel
2021\07\15
15.07.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Dodanie a inštalácia 2 ks exteriérových Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\07\15
15.07.2021
 Žiadosť o vysvetlenie cenovej ponuky Žiadosť o vysvetlenie
2021\07\14
14.07.2021
 Vysvetlenie č.1 Vysvetlenie
2021\07\09
09.07.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dodanie a inštalácia 2 ks exteriérových Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\07\02
02.07.2021
 Príloha č.1 Návrh ZOD Príloha
2021\07\02
02.07.2021
17.10.2021 18:15:56