Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie účelových prevádzkových a energetických auditov pre budovy vo vlastníctve mesta Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 60920744 | Kód: 012109/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení Ostatné dokumenty
2021\10\04
04.10.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 012109/2021 Žiadosť o vysvetlenie
2021\09\29
29.09.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 012109/2021 Žiadosť o vysvetlenie
2021\09\29
29.09.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 012109/2021 Žiadosť o vysvetlenie
2021\09\29
29.09.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 012109/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\09\21
21.09.2021
 Príloha č. 2 Príloha
2021\09\21
21.09.2021
 Príloha č. 1 Návrh Zmluvy Príloha
2021\09\21
21.09.2021
17.10.2021 18:47:20