Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nákup propagačných materiálov mesta Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 67490140

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Nákup propagačných materiálov mesta Žili Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\04\05
05.04.2019
 Príloha - Zoznam Príloha
2019\03\20
20.03.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nákup propagačných materiálov mesta Žilina Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\03\20
20.03.2019
26.10.2021 14:41:04