Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Stavebný a technický dozor, Inžinierska činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: "Komplexná obnova a stavebné úpravy domu na ul. Predmestská č. 1610 v Žiline

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 72893922

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha 3 Generálne plnomocenstvo Príloha
2019\05\31
31.05.2019
 Príloha 2 Projektová dokumentácia Príloha
2019\05\31
31.05.2019
 Zmluva o dielo Príloha
2019\05\31
31.05.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Stavebný a technický dozor, Inžinierska činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: "Komplexná obnova a stavebné úpravy domu na ul. Predmestská č. 1610 v Žiline Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\05\31
31.05.2019
26.10.2021 13:03:16