Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dôkazný alkohol tester s príslušenstvom

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 79364802

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Dôkazný alkohol tester s príslušenstvom - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\25
25.10.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Dôkazný alkohol tester s príslušenstvom - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\10\25
25.10.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Dôkazný alkohol tester s príslušenstvom Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\25
25.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dôkazný alkohol tester s príslušenstvom Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\18
18.10.2019
 Príloha - Dôkazný alkohol tester s príslušenstvom Príloha
2019\10\18
18.10.2019
26.10.2021 13:24:12