Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia, Žilina - Hájik - vnútroblok ul. G.Lannuriena

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 79475808 | Kód: 010709/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 42670-WYT Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\10\14
14.10.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 42670-WYT Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\10\14
14.10.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 42670-WYT Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\10\14
14.10.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 42670-WYT Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\10\14
14.10.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 42670-WYT Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\10\14
14.10.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 42670-WYT Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\10\14
14.10.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 42670-WYT Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\10\14
14.10.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 42670-WYT Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\10\14
14.10.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 42670-WYT Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\10\14
14.10.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 42670-WYT Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\10\14
14.10.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 42670-WYT Žiadosť o vysvetlenie
2021\10\07
07.10.2021
 Zápisnica z otvárania - 42670-WYT Zápisnica z otvárania
2021\09\29
29.09.2021
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2021\09\14
14.09.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 42670-WYT Výzva na predloženie ponuky
2021\09\08
08.09.2021
 Súťažné podklady Súťažné podklady
2021\09\08
08.09.2021
 Príloha č.6_PD Príloha
2021\09\08
08.09.2021
 Príloha č. 7_VV Príloha
2021\09\08
08.09.2021
17.10.2021 19:05:28