Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Poskytovanie mobilných, dátových a telefónnych služieb

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) |  ID: 88082284 | Kód: 012008/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení - 2020/S 164-398903 Dokumenty zadávateľa
2020\09\28
28.09.2020
 Oznámenie o zrušení Ú.v. EU - 2020/S 164-398903 Dokumenty zadávateľa
2020\09\25
25.09.2020
 Oznámenie o zrušení - 2020/S 164-398903 Ostatné dokumenty
2020\09\23
23.09.2020
 Oznámenie o zrušení - 2020/S 164-398903 Dokumenty zadávateľa
2020\09\23
23.09.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania č. 31523 - MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\08\27
27.08.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 012008/2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\08\25
25.08.2020
 Súťažné podklady - 012008/2020 Súťažné podklady
2020\08\25
25.08.2020
 Dokumenty na profile - 012008/2020 Dokumenty na profile
2020\08\20
20.08.2020
26.10.2021 19:19:18