Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

PD, OAD, IČ pre stavbu: Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, 01009 Žilina- Bytčica

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 88844001

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva o dielo č. 17/2021 Dokumenty zadávateľa
2021\02\09
09.02.2021
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2021\02\09
09.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - PD, OAD, IČ pre stavbu: Zníženie energet Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\15
15.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - PD, OAD, IČ pre stavbu: Zníženie energet Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\15
15.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - PD, OAD, IČ pre stavbu: Zníženie energet Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\15
15.01.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - PD, OAD, IČ pre stavbu: Zníženie energet Oznámenie o výsledku - uspel
2021\01\15
15.01.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - PD, OAD, IČ pre stavbu: Zníženie energet Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\01\15
15.01.2021
 Vysvetlenie č.1 Vysvetlenie
2021\01\08
08.01.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - PD, OAD, IČ pre stavbu: Zníženie energet Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\12\18
18.12.2020
 Príloha č.4- Zoznam subdodávateľov Príloha
2020\12\18
18.12.2020
 Príloha č.3-Splnomocnenie Príloha
2020\12\18
18.12.2020
 Príloha č.2- Rozsah prác na spracovanie PD Príloha
2020\12\18
18.12.2020
 Príloha č.1 Návrh ZOD Príloha
2020\12\18
18.12.2020
26.10.2021 19:58:42