Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Montáž, oprava a údržba, demontáž materiálneho vybavenia podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 90311260 | Kód: 29571/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Námietka 2.9.2019 - 16:53 Námietka
2019\09\03
03.09.2019
 Oznámenie o zrušení procesu - 15336-WYS Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\08\22
22.08.2019
 Súťažné podklady - 15336-WYS Súťažné podklady
2019\07\01
01.07.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 15336-WYS Výzva na predloženie ponuky
2019\07\01
01.07.2019
18.10.2021 09:12:49