Montáž, oprava a údržba, demontáž materiálneho vybavenia podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 29571/2019 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súťažné podklady - 15336-WYS Súťažné podklady
2019\07\01
01.07.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 15336-WYS Výzva na predloženie ponuky
2019\07\01
01.07.2019
17.07.2019 10:27:05