Zber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie vybraných komunálnych odpadov v meste Senec

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | Senec 01/2021 | Mesto Senec, Mierové nám. 8, 90301, Senec
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 52171-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania EU vestnik - 2021-OJS211-553933-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

08.12.2021 22:51:41