Jablonica – Splašková kanalizácia III. etapa a Jablonica – Splašková kanalizácia III. etapa – Ulica Riadok

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Jablonica 01/2021 | Obec Jablonica, Trnavská 801, 90632, Jablonica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava k výzve na predloženie ponuky - 41365-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponuky - oprava Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponuky - Oprava Výzva na predloženie ponuky 
  Vyzva na predkladanie ponuk _41365_WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

18.09.2021 08:34:40