Vybudovanie náučného chodníka a zatrubnenia priekopy, Náučný chodník

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Oravská Lesná 02/2019 | Obec Oravská Lesná, Oravská Lesná 291, 02957, Oravská Lesná
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  OPRAVA - 35948-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Vyzva na predkladanie ponuk -35948_WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

27.01.2020 20:59:46