Zneškodnenie/zhodnotenie zmesových komunálnych odpadov v meste Senec

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz) | Senec 02/2023 | Mesto Senec, Mierové nám. 14/8, 90301, Senec
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - OPRAVA Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - OPRAVA Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 33354-MSS OPRAVA Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 33354-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Priloha 3 ocenenie predmetu zakazky Príloha 
  Sutazne podklady Súťažné podklady 
  Oznámenie - 2023-OJS194-607668-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

28.11.2023 14:09:17