Zberný dvor Dunajská Streda - stavebné práce

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) | MRE DS 1/2022 | Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01, Dunajská Streda
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava k výzve na predloženie ponuky - 26661-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Oprava k výzve na predloženie ponuky - 26661-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Oprava k výzve na predloženie ponuky - 26661-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Oprava k výzve na predloženie ponuky - 26661-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Vyzva na predkladanie ponuk_26661_WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 07:39:11