Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností, pre oblasť obnoviteľné zdroje energie v Žiline

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz) | OSM-158/2024 | Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 3277/54A, 83101, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - OSM-158/2024 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady Žilina Súťažné podklady 
  2024-OJS106-00326031-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

21.06.2024 03:40:34