Komplexné upratovacie služby na FEI STU

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | STU 01/2021 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát, Vazovova 2757/5, 81243, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava k oznámeniu o vyhlásení obstarávania - 41129-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - oprava Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznamenie_UVO vestnik - 41129_MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 2021-OJS157-416359-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

18.09.2021 10:01:35