Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Skalica

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) | Skalica 01/2020 | Mesto Skalica, Nám. slobody 145/10, 90901, Skalica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - OPRAVA Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznamenie o vyhlaseni VO_UVO vestnik -12764_MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznamenie o vyhlaseni VO_2020-OJS067-159716-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.06.2020 20:32:23